Βραβεία Έρευνας & Διδασκαλίας 2021-2022

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία έρευνας και διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Η τριμελής επιτροπή ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος απένειμε βραβεία σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με βάση το 5-year Impact Factor των περιοδικών, στα οποία δημοσίευσαν άρθρα τους τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μ&Ε, το 2021(βραβεία Ερευνητικής Αριστείας), τον αριθμό αναφορών που έχει λάβει το δημοσιευμένο σε επιστημονικά περιοδικά ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μ&Ε, κατά τη χρονική περίοδο 7 ετών μετά τη δημοσίευση του (Βραβείο Ερευνητικής Απήχησης) και τη συνολική αξιολόγηση διδάσκοντα στα μαθήματα που δίδαξαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μ&Ε (Βραβείο Διδακτικής Αριστείας).

Το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας για το έτος  2021 λαμβάνουν οι κ.κ

  • Επίκουρη Καθηγήτρια Αρετή Γκυπάλη (1ο) για τη δημοσίευση:

Gkypali, A., Love, J.H., & Roper, S. (2021). Export status and SME productivity: Learning-to-export versus learning-by-exporting. Journal of Business Research, 128, 486-498. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.026

  • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη (2ο) για τη δημοσίευση:

Briscoe, J.P., Kaše, R., Dries, N., Dysvik, A., Unite, J.A., Adeleye, I., Andresen, M., Apospori, E., …, & Zikic, J. (2021). Here, there, & everywhere: Development and validation of a cross-culturally representative measure of subjective career success. Journal of Vocational Behavior, 130, 103612. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103612

  • Επίκουρη Καθηγήτρια Καλυψώ Καραντινού (3ο) για τη δημοσίευση:

Sakellariou E., Karantinou, K., & Goffin, K. (2021). Video-ethnography during Covid-19 and beyond: Generating user foresights in a virtual world. Technological Forecasting & Social Change, 169, 120817. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120817

Το Βραβείο Ερευνητικής Απήχησης για το έτος 2021 λαμβάνει ο Καθηγητής Διονύσιος Σκαρμέας για τη δημοσίευση:

Skarmeas, D., Leonidou, C. N., & Saridakis, C. (2014). Examining the role of CSR skepticism using fuzzy-set qualitative comparative analysis. Journal of Business Research, 67(9), 1796-1805. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.12.010

Το Βραβείο Διδακτικής Αριστείας για τη υψηλότερη αξιολόγηση μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λαμβάνει η Επίκουρη Καθηγήτρια Καλυψώ Καραντινού για το προπτυχιακό μάθημα "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ".

Επιπλέον το τμήμα έχει θεσμοθετήσει να απονέμει τιμητικό έπαινο στα μέλη ΕΔΙΠ με αξιολόγηση διδάσκοντα υψηλοτερη από 4.5/5. Για το λόγο αυτο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 απονέμεται τιμητικός έπαινος στον κ. Δημήτρη Λυμπερόπουλο, μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος, ο οποίος έλαβε αξιολόγηση 4,74, στο μάθημα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ».