Βραβεία Έρευνας και Διδασκαλίας 2017-2018

Ανακοινώθηκαν τα βραβεία έρευνας και διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Για 5η συνεχή χρονιά, τριμελής επιτροπή ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος απένειμε βραβεία σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, για δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με βάση το Impact Factor (Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα) και για την υψηλότερη αξιολόγηση διδάσκοντα σε προπτυχιακό μάθημα (Βραβείο Διδακτικής Αριστείας).

Το Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα για το ακαδ. έτος 2017-2018 λαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Ρεπούσης, Λέκτορας (1ο , 2ο και 3ο) για τις παρακάτω δημοσιεύσεις: 

  • Kotiloglu, S., Lappas, T., Pelechrinis, K., & Repoussis, P. P. (2017). Personalized multi-period tour recommendations. Tourism Management, 62, 76-88. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.03.005
  • Plitsos, S., Repoussis, P. P., Mourtos, I., & Tarantilis, C. D. (2017). Energy-aware decision support for production scheduling. Decision Support Systems, 93, 88-97. https://doi.org/10.1016/j.dss.2016.09.017
  • Nikolopoulou, A. I., Repoussis, P. P., Tarantilis, C. D., & Zachariadis, E. E. (2017). Moving products between location pairs: Cross-docking versus direct-shipping. European Journal of Operational Research, 256(3), 803-819. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.06.053 and  Paraskevopoulos, D. C., Laporte, G., Repoussis, P. P., & Tarantilis, C. D. (2017). Resource constrained routing and scheduling: Review and research prospects. European Journal of Operational Research, 263(3), 737-754. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.05.035

Το Βραβείο Διδακτικής Αριστείας για την υψηλότερη αξιολόγηση μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, λαμβάνει η κα Καλυψώ Καραντινού, Επίκουρη Καθηγήτρια για το προπτυχιακό μάθημα "Μάρκετινγκ Υπηρεσιών".