Έγκριση Λειτουργίας του ΠΜΣ

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση του ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής απόφασης καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος σε ΦΕΚ.