Προκήρυξη ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023.