Προκήρυξη ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024.