Πρόσκληση 2ου Κύκλου Αιτήσεων 2021-22

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021.