Πρόσκληση 2ου Κύκλου Αιτήσεων 2022-23

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Δευτερα, 12 Σεπτεμβρίου 2022.