Χρηματοδοτούμενες επισκέψεις σε Ευρωπαϊκούς φορείς

 Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες έχουν τώρα τη δυνατότητα που παρέχεται μέσω του ευρωπαϊκού έργου ATRIUM να πραγματοποιήσουν μικρής διάρκειας πλην όμως πλήρως χρηματοδοτούμενες ερευνητικές επισκέψεις στο πεδίο των Digital Humanities σε οργανισμούς ανά την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

https://atrium-research.eu/travel-grants/