Πρόσκληση 1ου Κύκλου Αιτήσεων 2021-22

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021.