Πρόσκληση 1ου Κύκλου Αιτήσεων 2022-23

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2022.