Χρήσιμες οδηγίες για νέους φοιτητές

Για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε χρήσιμες οδηγίες για την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Για να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (Ηλεκτρονική Γραμματεία, e-class, email, vpn, WiFi) και στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Okeanos) θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://uregister.aueb.gr. Κατά την ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας, μην ξεχάσετε να σημειώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμών για τις ηλεκτρονικές  υπηρεσίες θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.aueb.gr/help/URegister-Student-Guide-v6.pdf

WEBMAIL

Όταν θα έχετε ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και θα έχετε λάβει τους απαραίτητους κωδικούς, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο μέσω webmail θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο https://webmail.aueb.gr. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της Υπηρεσίας Webmail θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.aueb.gr/el/content/webmail-manual

ECLASS

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Κατά την πρώτη είσοδό σας στο eclass θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστοχώρο https://eclass.aueb.gr/ και να κάνετε εγγραφή ως εξής:

Από το μενού αριστερά, Βασικές Επιλογές --> Εγγραφή --> Εκπαιδευόμενου --> Επιλέγετε οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους πιστοποίησης (Πιστοποίηση μέσω LDAP ή Single Sign On) και δίνετε τα username/password  που έχετε ενεργοποιήσει μέσω του https://uregister.aueb.gr/

Χρήσιμους οδηγούς χρήσης για το eClass θα βρείτε στη διεύθυνση https://eclass.aueb.gr/info/manual.php

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ / OFFICE 365 / ΔΗΛΟΣ 365

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, γίνεται με χρήση της υπηρεσίας Microsoft Teams (Αναλυτικές οδηγίες: https://www.aueb.gr/el/microsoft-teams). Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε διαλέξεις ως πιστοποιημένοι χρήστες, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας στο ΔΗΛΟΣ 365.  

Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στο ΔΗΛΟΣ 365  θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.aueb.gr/help/guide-office-365.pdf

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:  

  • Να γραφτείτε στην υπηρεσία https://delos365.grnet.gr/ (σελιδα οδηγιών: https://www.aueb.gr/el/content/office-365-dilos-365) έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας στο Office 365.
  • Να εγκαταστήσετε το MS Teams στον υπολογιστή σας σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
  • Να γραφτείτε στα μαθήματα που θέλετε να παρακολουθήσετε στο eclass έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο σύνδεσης στις διαλέξεις των μαθημάτων αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης στο ΔΗΛΟΣ 365 σας παρουσιάσει σφάλμα ή όταν κάνετε είσοδο στο MS Teams σας εμφανίσει μήνυμα που σας ενημερώνει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή, τότε να στείλετε άμεσα email στo Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (noc@aueb.gr) με θέμα "Πρόβλημα στο ΔΗΛΟΣ 365" αναφέροντας τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου). 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ / ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)

Για την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας / Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) οι δικαιούχοι θα βρουν λεπτομερείς οδηγίες στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων http://academicid.minedu.gov.gr. Για την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που θα λάβετε, με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://uregister.aueb.grΕπισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων και όχι η προσωρινή διεύθυνση στην οποία διαμένει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Εάν η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων σας είναι εκτός Ελλάδος θα πρέπει να συμπληρώσετε την προσωρινή διεύθυνση στην οποία διαμένετε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (http://e-grammateia.aueb.gr) μπορείτε να υποβάλετε δηλώσεις μαθημάτων, να ενημερώνεστε για τις βαθμολογίες μαθημάτων, να υποβάλλετε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών κ.α.

Αναλυτικές Οδηγίες για όλες τις υπηρεσίες  θα βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στον σύνδεσμο MENU→ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ→ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ→ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ