Απονεμόμενος τίτλος

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods for the Humanities)