Επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έγκριση της επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές [MSc in International and European Economic Studies].

Το Π.Μ.Σ. επανιδρύεται σε νέα βάση, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο 4485/2017, και με βασικό στόχο την παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με τις εξής εξειδικεύσεις:

α) Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων [International Business Economics]

β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά [European Law & Economics]

Η έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές θα πραγματοποιηθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας.