ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΕUROLAB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕUROLAB

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Μπίλιας

Γνωστικό Αντικείμενο
Το εργαστήριο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων και ειδικότερα στα αντικείμενα:

1) Της επιστημονικής ανάλυσης των οικονομικών, πολιτικών και νομικών εξελίξεων στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών
2) Της προσομοίωσης και ανάλυσης των επιπτώσεων αυτών στην Ελληνική Οικονομία και στην Ελληνική πολιτική και νομική τάξη
3) Της προώθησης της έρευνας στον τομέα των Διεθνών και ειδικότερα, Ευρωπαϊκών οικονομικών Σχέσεων.

 
ΦΕΚ ΊδρυσηςA 13 - 23.01.2003
Χώρος Στέγασης: Α 34, 3ος Όροφος, Πτέρυγα Αντωνιάδου, Κτήριο Οδού Πατησίων 76