Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση