Διδάσκοντες

Καθηγητές

Eric-Klass Soderquist

Doctorate of Business Administration, Brunel University, BSc-MSc in Industrial Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Βουδούρη Ειρήνη

Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ειδικότητα Ηλεκτρονικός, B.Sc. Ecole Natinale Superieure des Telecommunications (ENST), TELECOM - Paris, ειδικότητα "Σχεδίαση Συστημάτων Μετάδοσης", Διδακτορικό (Ph.D) του Universite Paris X - Nanterre, Τμήμα Στρατηγικής και Διοίκησης, Diplome d' Etudes Approfondies (D.E.A.), Universite Paris X / H.E.C / E.S.S.E.C ειδικότητα "Στρατηγική & Διοίκηση". Περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Βρεχόπουλος Αδάμ

Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Athens Laboratory of Business Administration (ALBA), Ph.D. in Electronic Retailing & Marketing, Department of Information Systems and Computing, Brunel University (UK). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Λεκάκος Γεώργιος

Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωµα (M.Sc.) in Advanced Methods in Computer Science, University of London, Διδακτορικό (Ph.D.), Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Μούρτος Ιωάννης

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, MSc, Ph.D. σε Επιχειρησιακή Έρευνα, London School of Economics, UK. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Νικολάου Ιωάννης

Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Οργανωτική Ψυχολογία, University of Manchester, Institute of Science & Technology (UMIST), Διδακτορικό (Ph.D.) στην Οργανωτική Ψυχολογία, University of Manchester Institute of Science & Technology (UMIST). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Πουλούδη Αθανασία

Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991), M.Sc. in Analysis, Design and Management of Information Systems (1993) L.S.E., Ph.D. in Information Systems, Department of Information Systems (1998), L.S.E., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Department of Education, Brunel University (1998). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Σπανός Ιωάννης

Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Master στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων(MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικό (Ph.D.) Επιστήμης Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αναπληρωτές Καθηγητές

Κρητικός Εμμανουήλ

Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική και Διοικητική Επιστήμη, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας & Μαρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πουλυμενάκου Αγγελική

Πτυχίο Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, M.Sc. και Διδακτορικό (Ph.D.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του London School of Economics and Political Science. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χατζηαντωνίου Δαμιανός

Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. in Computer Science, Department of Computer Science, New York University, Ph.D. in Computer Science, Department of Computer Science, Columbia University. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επίκουροι Καθηγητές

Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Στατιστική, University of Essex., Ph.D. από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεληγιάννη Ιωάννα

Πτυχίο Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, MBA στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ-International) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και PhD στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ζαχαριάδης Εμμανουήλ

Πτυχίου Χημικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου (ΕΜΠ) Πολυτεχνείου,  MSc in Computing Science από το Imperial College London και PhD στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.