Διδάσκοντες

Καθηγητές

Eric-Klass Soderquist

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

Βιογραφικό: Doctorate of Business Administration, Brunel University, BSc-MSc in Industrial Engineering, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Βουδούρη Ειρήνη

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Βιογραφικό: Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ειδικότητα Ηλεκτρονικός, B.Sc. Ecole Natinale Superieure des Telecommunications (ENST), TELECOM - Paris, ειδικότητα "Σχεδίαση Συστημάτων Μετάδοσης", Διδακτορικό (Ph.D) του Universite Paris X - Nanterre, Τμήμα Στρατηγικής και Διοίκησης, Diplome d' Etudes Approfondies (D.E.A.), Universite Paris X / H.E.C / E.S.S.E.C ειδικότητα "Στρατηγική & Διοίκηση". Περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Βρεχόπουλος Αδάμ

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Βιογραφικό: Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Athens Laboratory of Business Administration (ALBA), Ph.D. in Electronic Retailing & Marketing, Department of Information Systems and Computing, Brunel University (UK). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Δουκίδης Γεώργιος

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Βιογραφικό:  Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1980), με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (1981), και Διδακτορικό στην Προσομοίωση / Τεχνητή Νοημοσύνη από το London School of Economics - LSE (1985). Εργάστηκε στο LSE σαν βοηθός διδασκαλίας στην Επιχειρησιακή Έρευνα (1981-84), Λέκτορας στις υπολογιστικές τεχνικές (1984-90) και Επισκέπτης Καθηγητής στα Πληροφοριακά Συστήματα (1992-93). Το 1989 εκλέχτηκε και το 1990 διορίστηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (τ. ΑΣΟΕΕ) ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Περισσότερες πληροφρίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Λεκάκος Γεώργιος

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μαθήματα Επιλογής: Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα / Συστήματα Λογισμικού / Διαχείριση Δεδομένων / Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών και εφαρμογές Blockchain

Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωµα (M.Sc.) in Advanced Methods in Computer Science, University of London, Διδακτορικό (Ph.D.), Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Μούρτος Ιωάννης

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μαθήματα Επιλογής: Μαθηματικός Προγραμματισμός / Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Βιογραφικό: Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, MSc, Ph.D. σε Επιχειρησιακή Έρευνα, London School of Economics, UK. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Νικολάου Ιωάννης

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Διοίκηση Ανθρώπων και Ομάδων

Βιογραφικό: Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Οργανωτική Ψυχολογία, University of Manchester, Institute of Science & Technology (UMIST), Διδακτορικό (Ph.D.) στην Οργανωτική Ψυχολογία, University of Manchester Institute of Science & Technology (UMIST). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Πουλούδη Αθανασία (Εκπαιδευτική Άδεια 2023-24)

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Βιογραφικό: Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991), M.Sc. in Analysis, Design and Management of Information Systems (1993) L.S.E., Ph.D. in Information Systems, Department of Information Systems (1998), L.S.E., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Department of Education, Brunel University (1998). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ .

Πουλυμενάκου Αγγελική

Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών / Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία

Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, M.Sc. και Διδακτορικό (Ph.D.) στα Πληροφοριακά Συστήματα του London School of Economics and Political Science. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σπανός Ιωάννης

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική Στρατηγική

Βιογραφικό: Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Master στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων(MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδακτορικό (Ph.D.) Επιστήμης Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Χατζηαντωνίου Δαμιανός

Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική Ευφυΐα

Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. in Computer Science, Department of Computer Science, New York University, Ph.D. in Computer Science, Department of Computer Science, Columbia University. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αναπληρωτές Καθηγητές

Βρόντος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Στατιστική για Επιχειρήσεις

Βιογραφικό: Πτυχίο Στατιστικής (1995), M.Sc. στην Στατιστική (1997) και Ph.D. στην Στατιστική (2001). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κρητικός Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Βιογραφικό: Πτυχίο Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, M.Sc. στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική και Διοικητική Επιστήμη, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας & Μαρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μανωλόπουλος Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης

Βιογραφικό: Πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς και Ευρωπαίκές Οικονομικές Σπουδές (Ο.Π.Α) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) από το University of Reading, UK. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επίκουροι Καθηγητές

Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μαθήματα Επιλογής: Εφοδιαστική Διαχείριση / Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών / Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών

Βιογραφικό: Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Στατιστική, University of Essex., Ph.D. από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεληγιάννη Ιωάννα

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Επιχειρηματική και Τεχνολογική Ηθική 

Βιογραφικό: Πτυχίο Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, MBA στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ-International) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και PhD στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ζαχαριάδης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Υποχρεωτικό Μάθημα: Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Βιογραφικό: Πτυχίου Χημικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου (ΕΜΠ) Πολυτεχνείου,  MSc in Computing Science από το Imperial College London και PhD στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σαραντόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Μάθημα Επιλογής: Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής

Βιογραφικό: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.