Διεθνείς και Εγχώριες Συνεργασίες

                                  


"Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση"

Herbert Spencer, Βρετανός φιλόσοφος


Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης συνάδουν με το στρατηγικό πλάνο του ΟΠΑ των ετών 2016-2021. Συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η επιδίωξη της αριστείας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της εισαγωγής της επιχειρηματικότητας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και την καλλιέργεια αξιών με βιωματική μάθηση για την παιδεία του εκπαιδευτικού όπως ο σεβασμός, η υπομονή, η σταθερότητα, η σύνεση, η κοινωνικότητα, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, ο διάλογος, η ανεκτικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η συμπόνια, η γενναιοδωρία, η φιλία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων,  το Πρόγραμμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναπτύξει διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες ως εξής:

Διεθνείς Συνεργασίες

Εγχώριες Συνεργασίες

 • Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ»
 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας
 • Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Σ.Π.Α.
 • ​​Πρότυπο Λύκειο  Αναβρύτων
 • 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών
 • Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά   
   
              

  Στόχος της επιστημονικής συνεργασίας με το Oslo University, Department of Teacher Education and School Research, Norway, το Stockholm University, Department of Humanities and Social Science Education, Sweden και το Gavle University, Department of Teacher Education, Sweden είναι η προώθηση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική έρευνα στην εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών.

  Από την συνεργατική έρευνα με το Oslo University, Department of Teacher Education and School Research έχει προκύψει το παρακάτω ερευνητικό άρθρο:

  Scheie, J., Brinia, V. (2017). Leadership in Classroom and the Ancient Greek Culture: An innovative pedagogical approach, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2(4), 67-71.


       

  Στόχος της επιστημονικής συνεργασίας με το Aalto University, School of Arts, Department of Art, Helsinki και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) είναι η σύνδεση της τέχνης με την εκπαίδευση και την παρουσίαση εικαστικών εκθέσεων με εκπαιδευτικές θεματικές. Από την συνεργατική έρευνα με το Aalto University, School of Arts, Department of Art, Helsinki και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) έχει προκύψει το παρακάτω ερευνητικό άρθρο:

  Brinia, V.,Giannimara, R., Psoni, P., Stamatakis, G., (2018). Teacher Education through Art: How to Teach Social Sciences through Artwork –The Student-Teachers’ Views, Global Journal of Educational Studies, 4(1), 57-68.


       

  Στους στρατηγικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης είναι μεταξύ άλλων η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες. Στόχος της επιστημονικής συνεργασίας με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι η από κοινού υποστήριξη εθελοντικών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο πεδίο της ολιστικής πολιτιστικής διαχείρισης των μνημείων για την αειφόρο ανάπτυξη και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Στην συνεργασία συμμετέχει το Heidelberg University (Institute for Education Studies), Germany με στόχο την διερεύνηση της σύνδεσης της παιδαγωγικής επιστήμης με το πολιτιστικό κεφάλαιο και τα μνημεία της Ελλάδας. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που να υποστηρίζουν την ολιστική προσέγγιση στην πολιτιστική διαχείριση των μνημείων στην Ελλάδα.  Η προσέγγιση αυτή αφορά αφενός:  α) τη σύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας με τον τομέα των επιχειρήσεων και η οποία εκφράζεται μέσα από τη φιλοσοφία των Προγραμμάτων Πολιτιστικών Διαδρομών και Αρχαιολογικών Πάρκων, που προτείνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και συμβάλει στο σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, αφετέρου, β) στην ανάδειξη και ενίσχυση  της νέας επιχειρηματικότητας που αναδύεται μέσα από τις Δημιουργικές Βιομηχανίες, τα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν μέσω αυτών και τη σύνδεσή τους με την «οικονομία της εμπειρίας» (Experience Economy). Το αναδυόμενο αυτό μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας, βασίζεται στη δημιουργία «άυλης» αξίας, η οποία εμπλουτίζει παραδοσιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Τα αγαθά αυτά συνδέονται με πεδία όπως το περιβάλλον, ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα μουσεία, τα θεματικά πάρκα κ.α. 

  Ερέθισμα για την καινοτόμο αυτή προσέγγιση του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης αποτέλεσε ένα άρθρο του James Gilmore στο Harvard Business Review το 1998 και το βιβλίο “The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage” (1999) του  B. Joseph Pine. Η κεντρική ιδέα είναι ότι μετά το πέρασμα από την οικονομία των αγαθών στην οικονομία των υπηρεσιών, τώρα περνάμε από την οικονομία των υπηρεσιών στην οικονομία της εμπειρίας. Όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου του B. Joseph Pine, κάθε οργανισμός είναι μια θεατρική σκηνή, οι εργαζόμενοι είναι οι ερμηνευτές, και η εργασία είναι η θεατρική πράξη. Έτσι ώστε ο πελάτης όχι απλώς να προμηθεύεται ένα προϊόν ή κάποια υπηρεσία, αλλά να αποκομίζει μια αξέχαστη εμπειρία. Γιατί το προϊόν πλέον είναι η Εμπειρία και η ανάμνησή της. Και τα χρήματα που ξοδεύονται αφορούν επενδύσεις σε αναμνήσεις. Η πλέον χαρακτηριστική παράμετρος της οικονομίας της εμπειρίας, είναι η έντονη επιθυμία για την απόκτηση άυλων προϊόντων, όπως η εμπειρία του ταξιδιού σε έναν γοητευτικό προορισμό. Πράγμα που σημαίνει ότι διαθέτουμε όλο και περισσότερο χρόνο για αυτό που οι κοινωνιολόγοι ορίζουν ως τον “τρίτο χώρο”, εκτός του χώρου της κατοικίας και του χώρου της δουλειάς. Οι αρχαιολογικοί χώροι εξ ορισμού αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό σύμπλεγμα ελκυστικών “τρίτων χώρων” και έντονων εμπειριών. Και η σχεδίαση πολιτιστικών διαδρομών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα με στόχο τη δημιουργία της εμπειρίας αποτελεί το αντικείμενο μιας νέας άποψης στη μελέτη προϊόντων, χώρων, συστημάτων, υπηρεσιών και διαδραστικών σχέσεων και μια «άλλη ματιά» στην εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση.

Συνοπτικά, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια μέσα από τη συνεργασία του με Πανεπιστήμια της Φινλανδίας, Σουηδίας και Νορβηγίας και επεκτείνοντας τις νέες συνεργασίες του με το Πανεπιστήμιο τα Χαϊδελβέργης, την ΑΣΚΤ και το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ έχει αναπτύξει και φιλοδοξεί να αναπτύξει περαιτέρω καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας που περιλαμβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Καλλιεργεί βασικές αξίες για την παιδεία του υποψήφιου εκπαιδευτικού συνδέοντας την εκπαίδευση με την παιδεία και τον πολιτισμό ως σημείο αναφοράς και άντλησης αξιών.
 • Καλλιεργεί την δημιουργικότητα και τη συνεργασία, την αντίληψη ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος, ότι διδασκόμαστε από τα λάθη μας χωρίς να έχουμε το φόβο της αποτυχίας.
 • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ο σχεδιασμός, η αναζήτηση και η οργάνωση πληροφοριών, η αποδελτίωση πληροφοριών και η δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων, η εύρεση καινοτόμων λύσεων σε πραγματικά οικονομικά, τεχνολογικά και κοινωνικά προβλήματα, η δημιουργία μαθησιακών πολυμεσικών αντικειμένων (π.χ. σχολιασμένο βίντεο) με βασικό στοιχείο την τεκμηρίωση με εικόνα, ήχο και βίντεο.
 • Εισαγωγή της τέχνης ως μιας δημιουργικής μεθόδου διδασκαλίας με την παροχή κινήτρων από το χώρο της τέχνης και απόκτησης  δεξιοτήτων όπως ελευθερία σκέψης και έκφρασης, συμμετοχής σε ομάδες, ανάπτυξης της κοινωνικής συμμετοχής, κλπ.
 • Τον συνδυασμό της Παιδαγωγικής επιστήμης με το γνωστικό αντικείμενο κάθε φοιτητή μέσω στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων με συγκεκριμένες διαστάσεις (οικονομικές, τεχνολογικές, μάρκετινγκ, κλπ) στο φάσμα των επιστημών που θεραπεύει το ΟΠΑ.
 • Την επέκταση του ‘σχολικού’ περιβάλλοντος μέσα από την επίσκεψη των φοιτητών σε σχολεία, οργανισμούς, κλπ της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης αλλά και τον κόσμο των επιχειρήσεων.
 • Την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για την ολιστική πολιτιστική διαχείριση των μνημείων της Ελλάδας για την αειφόρο ανάπτυξη και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης με Πειραματικά Λύκεια της Αττικής. Τα Πειραματικά Λύκεια είναι δημόσιες εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως προς τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών και την επιστημονική τους παρουσία, τη συμμετοχή των σχολείων σε καινοτόμες δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, την υλικοτεχνική υποδομή και την εμπειρία στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Με το νόμο 3966/2011 θεσπίστηκαν εκ νέου τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), στα οποία οι μαθητές εισάγονται με γραπτές εξετάσεις. Βασικοί σκοποί των ΠΠΣ είναι:
α) η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους,
β) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας,
γ) η πρακτική άσκηση φοιτητών,
δ) η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας,
ε) η πειραματική εφαρμογή νέων μοντέλων διοίκησης, νέων προγραμμάτων σπουδών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.

Οι γραπτές συμφωνίες συνεργασίας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης με τα Πειραματικά Λύκεια του Ζάννειου Λυκείου Πειραιά, του 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών, του Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων και του Πειραματικού Λυκείου του  Πανεπιστημίου Αθηνών, αφορούν στην παρακολούθηση από τους φοιτητές δειγματικών διδασκαλιών έμπειρων εκπαιδευτικών στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομίας και της πληροφορικής, οι οποίοι στη συνέχεια ως μέντορες παρακολουθούν την εξέλιξη της διδακτικής πρακτικής των φοιτητών στα δημόσια σχολεία. Επιπλέον, καθηγητές και φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Λυκείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Λυκείων, διερευνούν από κοινού σε πραγματικές συνθήκες στην σχολική τάξη, καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδακτική μεθοδολογία των γνωστικών αντικειμένων της οικονομίας, της διοίκησης και της πληροφορικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Από την ερευνητική συνεργασία του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης με τα Πειραματικά Λύκεια έχουν προκύψει τα παρακάτω άρθρα τα οποία δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές:

Brinia, V., & Vikas E. (2012) Economics in Secondary education: A case study in Greece. Archives of Economic History, XXIV(1), 69-91.

Μπρίνια Β., Βίκας, Ε. (2014). Καινοτομίες στη διδακτική μεθοδολογία των οικονομικών επιστημών στη Β/θμια εκπαίδευση: Η εισαγωγή της τέχνης στη διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στη Γ’ Λυκείου. Νέα Παιδεία, 151, 129-144.

Brinia V., Kalogri, P., Stavrakouli K.M. (2016). A New Teaching Method for Teaching Economics in Secondary Education, Journal of Research & Method in Education, 6(2), 86-93.