ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2023: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΟΠΑ

 «Σ’ όλους τους τόπους κι αν γυρνώ μόνον ετούτον αγαπώ!»

Οδυσσέας Ελύτης

Καινοτόμος Διεπιστημονική Δράση του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ

«Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός»: 

Συνεργασία με το σωματείο Διάζωμα, την ομάδα D HUB, το περιοδικό Ξενοφών και την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

ΘΕΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Προτάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023:

Δημιουργία ψηφιακού αποθέματος των βραβευμένων  εργασιών των φοιτητών/τριών του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης για την πόλη της Ελευσίνας

Ο πολιτισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ. Ιδιαίτερα, η ενασχόληση των υποψήφιων εκπαιδευτικών με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό έχει κριθεί ως απαραίτητη λόγω των αξιών και των μηνυμάτων που απορρέουν από τον ανθρωποκεντρισμό του, ο οποίος περιορίζει τον ατομικισμό και προωθεί την αρμονική συνεργασία και ενσωμάτωση του ανθρώπου στην κοινωνία.

Για 4 έτη από το έτος 2018 έως το έτος 2022 σχεδιάστηκαν από την Δρ Β. Μπρίνια, επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, μια σειρά επιτυχημένων επιμορφωτικών δράσεων και συναντήσεων στο πλαίσιο της καινοτόμου διεπιστημονικής δράσης «Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός» σε συνεργασία με το σωματείο Διάζωμα, την ομάδα του D HUB, το περιοδικό Ξενοφών και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ (ACEin). Το Διάζωμα είναι ένα σωματείο τα μέλη του οποίου έχουν θέσει ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τη συμβολή στην ανάδειξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού και την ένταξή τους στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι επιστημονικά αρωγός σε αυτή την προσπάθεια του Διαζώματος.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες οι οποίοι συνετέλεσαν στην επιτυχία της καινοτόμου, διεπιστημονικής δράσης «Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός» από το έτος 2018 έως το έτος 2022 ήταν οι εξής:

Η Δρ Βασιλική Μπρίνια, ο Δρ Θ. Μπένος εθελοντής του Σωματείου Διάζωμα, ο Δρ Τάκης Μαστραντώνης, εθελοντής του Σωματείου Διάζωμα, η Δρ Μαίρη Μπελογιάννη, εθελόντρια του Σωματείου Διάζωμα, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Διαζώματος, η κα Γεωργία Μανωλοπούλου, Φιλόλογος-Μουσειολόγος, Υπεύθυνη Διοργάνωσης Επικοινωνιακών και Εκπαιδευτικών δράσεων, Εκθέσεων και Πολιτιστικών διαδρομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας και σε Αρχαιολογικούς χώρους της Αχαΐας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, εθελόντρια του Σωματείου Διάζωμα και μέλος του ΔΣ του Διαζώματος, ο κ. Γ. Τζήρος, Οικονομολόγος-Εκπαιδευτικός βραβευμένος για την νεανική επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, η ομαδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ (ACEin) με επικεφαλης τον Δρ Ε. Σοφικιτη και η ομάδα του D HUB που ασχολείται με τα Clusters και τον Φορέα Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Προορισμού (DMMO) με επικεφαλής τον κ. Ε. Φρέγκογλου.

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα αποτελεί μια ευκαιρία διεθνούς προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού και σημαντικών αλλαγών στην πόλη της Ελευσίνας, η οποία μπορεί να μεταμορφωθεί, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που της προσφέρονται, στο επίπεδο των πολιτιστικών υποδομών, της λειτουργίας της πόλης, της αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου και της ανάπτυξης του τουρισμού.

Η Ελευσίνα, η οποία αποτελεί το 2023 την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, διαθέτει ένα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα. Στα αρχαία χρόνια το ιερό της υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα λατρευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Στα νεότερα χρόνια το πολιτιστικό της απόθεμα περιλαμβάνει φεστιβάλ, λαογραφικούς συλλόγους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, πολίτες που δραστηριοποιούνται στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό χώρο γενικότερα.  

Οι επιμορφωτικές δράσεις που σχεδιάστηκαν από το έτος 2018 έως το έτος 2022 αφορούσαν το σχέδιο εργασίας (project) με προτάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023.

Οι φοιτητές/τριες του Ο.Π.Α. από το έτος 2018 έως το έτος 2022 ασχολήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο της «Τριλογίας της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο» με τον ένα από τους τρεις πόλους, συγκεκριμένα με την Ελευσίνα κι έκαναν πρωτότυπες κι ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές προτάσεις δημιουργώντας έτσι ένα πνευματικό κεφάλαιο 30 πρωτότυπων εργασιών που τέθηκε υπόψη των αρμοδίων φορέων για την άντληση καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών σχετικά με την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Ελευσίνας προς όφελος της πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το έτος 2023.  Τα επιχειρηματικά σχέδια που εκπονήθηκαν από τις ομάδες των φοιτητών/τριών με προτάσεις αξιοποίησης του αποθέματος της Ελευσίνας είχαν ως σκοπό:

  • να εξετάσουν πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το απόθεμα της Ελευσίνας
  • ποιες ενέργειες/παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν προκειμένου η κοινωνική και οικονομική ωφέλεια από την αξιοποίηση αυτή να είναι η μεγαλύτερη δυνατή για την αειφορία της πόλης

Ενδεικτικές θεματικές των επιχειρηματικών σχεδίων ήταν:

  • Δράσεις επιχειρηματικότητας σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο και γενικότερα για την πόλη της Ελευσίνας
  • Αξιοποίηση του αποθέματος των βιομηχανικών κτηρίων
  • Εκπαιδευτικές δράσεις κλπ

Στο πλαίσιο της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της μακροχρόνιας έρευνας των ομάδων των φοιτητών/τριών του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ στο πλαίσιο της καινοτόμου διεπιστημονικής δράσης «Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός»  πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση στην Ελευσίνα με μεγάλη επιτυχία με θέμα "Καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης της Ελευσίνας 2023: Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός και Εκπαίδευση". Η εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 10/7/21 και ώρα 20:30 στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. Η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), τον Δήμο Ελευσίνας και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Οργανισμού «Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023», είχε ως επίκεντρό της τις βραβευμένες προτάσεις των φοιτητών/τριών του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ αναφορικά με την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023.

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν οι ομάδες που κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018/19, 2019/20 και 2020/21 διακρίθηκαν, στο πλαίσιο της δράσης «Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα & Πολιτισμός» του Προγράμματος, για την ενδελεχή τους έρευνα και την επιστημονική τους μελέτη γύρω από τους κατάλληλους τρόπους αξιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου που η πόλη της Ελευσίνας έχει αφήσει ως κληρονομιά στις νεότερες γενιές.

Πιο αναλυτικά, η διακριθείσα εργασία του έτους 2018/19 που αφορά στην αξιοποίηση του Διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος «Κρόνος» είχε ως εισηγήτρια την κα Ελβίρα Καραγιάννη, η οποία παρουσίασε το καινοτόμο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας που σχεδίασε η ομάδα της με επωνυμία «Eleusis Factory». Τη δικιά τους οπτική παρουσίασαν επίσης και οι διακριθέντες φοιτητές και φοιτήτριες του έτους 2019/20 Χρήστος Κατσιώνης, Ανδριανή Γκούμα, Αναστασία Γιαρματζιάδη, Ελένη Δεϊμέζη και Δανάη Παντελή, με την ιδέα τους για την επανασύνδεση της αρχαίας Αθήνας με την Ελευσίνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των Πολιτιστικών Διαδρομών που προτείνει η εταιρεία τους «Route For You». Τέλος, οι φοιτήτριες Λυδία Αθανασίου, Ιωάννα Κασιμάτη και Βασιλική Συλλαίου ανέλυσαν το όραμά τους για την ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Ελευσίνας μέσα από ένα σύνολο ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων που προτείνει η εταιρεία τους «ThinkCult Consulting».

Σε όλα τα μέλη των ομάδων απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι από τη Δρ Μαίρη Μπελογιάννη, μέλος της επιστημονικής ομάδας της δράσης και υπεύθυνης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Διαζώματος,  για τις καινοτόμες ιδέες τους και τη μελέτη των ρεαλιστικών δεδομένων τα οποία τα μετουσίωσαν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις για την πόλη της Ελευσίνας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η καινοτόμος διεπιστημονική δράση «Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός» σε συνεργασία με το σωματείο Διάζωμα, την ομάδα του D HUB, το περιοδικό Ξενοφών και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ (ACEin) συνεχίζεται με το σχέδιο εργασίας των φοιτητών/τριών που θα έχει ως θέμα: «Προτάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος του Λαυρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Η Τριλογία της Αττικής».

Θυμίζουμε πως το μεγάλο έργο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Η Τριλογία της Αττικής: Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο» έχει ως στόχο την αποκατάσταση στη σύγχρονη  εποχή της λειτουργικής σύνδεσης που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο με τα μεταλλεία αργυρούχου μολύβδου καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά. Οι πτυχές αυτές φώτιζαν το πολιτικό, πνευματικό, φιλοσοφικό, οικονομικό και εμπορικό μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας.

Ελπίζουμε ότι η δυναμική παρουσία των φοιτητών/τριών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα συνεχιστεί και στο Λαύριο συμβάλλοντας με τις ιδέες τους στην οικονομική και πολιτιστική του ανάδειξη…