Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα - Αρχείο

"Η εκπαίδευση είναι ζωή η ίδια, και όχι προετοιμασία για μία μελλοντική ζωή"

John Dewey (1859-1952), Αμερικανός παιδαγωγός


Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται μια επιστημονική ημερίδα με ενδιαφέροντα και καινοτόμα εκπαιδευτικά θέματα, που αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές και υποδιευθυντές των δημοσίων σχολείων, οι οποίοι ως μέντορες συνεργάζονται με τους φοιτητές για τη διδακτική τους άσκηση στα σχολεία. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζεται το έργο των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων προς τους φοιτητές του Προγράμματος και ενδυναμώνεται η συνεργασία του Προγραμματος με τα δημόσια σχολεία.

Αρχείο Ημερίδων

18/5/2012 "Οι εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα στις επιστήμες της Οικονομίας, του Management και της Πληροφορικής"


25/4/2013 "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"


15/5/2014 "Οικονομία της Γνώσης: Αξιοποίηση της καινοτομίας στη Β’Βάθμια Εκπαίδευση"


21/5/2015 "Διδακτικές Προτάσεις με τη Χρήση Τεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης και Ποιότητα στην Εκπαίδευση"


19/5/2016  "Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στο Λύκειο: Καινοτόμες προτάσεις με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών"


18/5/2017 "Τέxνη και Εκπαίδευση: Δημιουργικές συναντήσεις"


17/5/2018 Τέχνη και Εκπαίδευση 2018: “Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Διαφορετικές όψεις και οπτικές"


9/5/2019 Τέχνη και Εκπαίδευση 2019: «Ο Δάσκαλος: Διαφορετικές όψεις και οπτικές»

Δείτε όλα όσα έγιναν στην Ημερίδα του 2019

   

Δείτε όλα όσα έγιναν στην Ημερίδα του 2018