Πιστοποίηση (ΦΕΚ 689/Τ.Β'/26-03-2013)

"Ποτέ δεν θα διασχίσεις τον ωκεανό, αν δεν έχεις το θάρρος να απομακρυνθείς από την ακτή."

Χριστόφορος Κολόμβος, θαλασσοπόρος 


Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2013 αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Υπουργική Απόφαση 39460/Γ2/21-3-2013 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13), εξασφαλίζει την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια του Προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι το πρώτο στο είδος του πρόγραμμα σε επίπεδο ΑΕΙ το οποίο αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας.

Η Πιστοποίηση του Προγράμματος σύμφωνα με το νόμο 3848/2010, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, σε όποιον φοιτητή παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα. Το πιστοποιητικό δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους του Προγράμματος να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ για πρόσληψη εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το ν.3848/2010, παρέχοντας στον κάτοχό του επαγγελματικά δικαιώματα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου του στην ιδιωτική και δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

                           φεκ-οπα