Ιστορικό

"Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο."

Nelson Mandela, πολιτικός της Νότιας Αφρικής, Νόμπελ Ειρήνης 1993 


Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 επί Πρυτανείας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Γάτσιου με απόφαση της 5ης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 25ης Φεβρουαρίου 2011 επί Πρυτανείας του Καθηγητή Γρηγόριου Πραστάκου, εντάχθηκε διοικητικά αρχικά στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας επί προεδρίας του Καθηγητή Γεώργιου Ιωάννου και προσφέρθηκε οριζόντια σε όλα τα Τμήματα του ΟΠΑ. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε τον Οκτώβριο του 2010 ανιδιοτελώς από την Δρ Βασιλική Μπρίνια σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010 με καινοτομίες βάσει της φιλοσοφίας και των καλών πρακτικών των προγραμμάτων εκπαίδευσης υποψήφιων εκπαιδευτικών του Harvard School of Education, Teacher Education Program και του Stanford School of Education, Teacher Education Program και εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενό του από την 5η συνεδρίαση της Συγκλήτου της 25ης Φεβρουαρίου 2011 επί Πρυτανείας του Καθηγητή Γρηγόριου Πραστάκου. Η Δρ Βασιλική Μπρίνια με απόφαση της 14ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου της 2/6/2011 επί Πρυτανείας του Καθηγητή Γρηγόριου Πραστάκου τοποθετήθηκε επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης από το πρώτο έτος λειτουργίας του, το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Η προβλεπόμενη από την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας του 2012 επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του Προγράμματος, μελών ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας στην παιδαγωγική επιστήμη που επέβλεψε ανιδιοτελώς την καλή λειτουργία του Προγράμματος κατά τα δυο πρώτα έτη της λειτουργίας του (ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και 2012-2013) επί Πρυτανείας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Γάτσιου, αποτελούνταν από τον Πρύτανη Καθηγητή Κωνσταντίνο Γάτσιο, ως επικεφαλής και τους καθηγητές της παιδαγωγικής επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χρυσαφίδη, Πρόεδρο του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, τον Καθηγητή Αθανάσιο Τριλιανό, Πρόεδρο του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και τον Καθηγητή παιδαγωγικής επιστήμης του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωάννη Βρεττό. Για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 επί Πρυτανείας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Γάτσιου, ο Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής Δημήτριος Γκρίτζαλης τοποθετήθηκε επικεφαλής της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ότε και αποχώρησε το 2015 λόγω ανάληψης της θέσης του αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας του ΟΠΑ και η διοικητική ευθύνη μεταβιβάστηκε στο τμήμα Πληροφορικής με επιστημονική υπεύθυνη την Δρ Βασιλική Μπρίνια, Διδάσκουσα του Τμήματος Πληροφορικής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι το πρώτο σε επίπεδο ΑΕΙ, το οποίο αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13 επί Πρυτανείας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Γάτσιου.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 επί Πρυτανείας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Γάτσιου και επί προεδρίας του τμήματος Πληροφορικής του Καθηγητή Θεόδωρου Αποστολόπουλου και του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Καθηγητή Παναγιώτη Κωνσταντόπουλου, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης προσφέρεται διοικητικά από το Τμήμα Πληροφορικής στα υπόλοιπα Τμήματα του ΟΠΑ.

Από το 2015 και εντεύθεν, επί Πρυτανείας του Καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη, των Κοσμητόρων της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Καθηγητή Παναγιώτη Κωνσταντόπουλου και Καθηγητή Γεώργιου Σταμούλη, επί προεδρίας του τμήματος Πληροφορικής από τον Καθηγητή Θεόδωρο Αποστολόπουλο, τον Καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, και τον Καθηγητή Νικόλαο Μαλεύρη, με την συνεργασία της Δρ Βασιλικής Μπρίνια, με στρατηγικούς στόχους την αριστεία, την εξωστρέφεια και την καινοτομία, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Όσλο (Department of Teacher Education and School Research)-Νορβηγία, με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Department of Humanities and Social Science Education)-Σουηδία, με το Aalto University (School of Arts, Department of Art)-Ελσίνκι, Φιλανδία, με το Gavle University (Department of Teacher Education)-Σουηδία, με το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (Institute of Education Studies)-Γερμανία, με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και με το ΜΚΟ ΔΙΑΖΩΜΑ.

Σήμερα, και ύστερα από αρκετές αλλαγές στη σχετική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ παραμένει το μοναδικό σε λειτουργία προπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων εκπαιδευτικών σε επίπεδο ΑΕΙ το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας με το ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης προσφέρεται δωρεάν στους προπτυχιακούς φοιτητές των οκτώ τμημάτων του ΟΠΑ και οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με το ν.3848/2010, παρέχοντας στον κάτοχό του επαγγελματικά δικαιώματα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου του στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Brinia, V., Antonopoulou, K., Katsionis, C. ( 2020 ).  An Innovative Approach to Teacher Education: Examination of the Experientiality’s Efficiency in Teacher Education Programs in AUEB, HGSE and SGSE , Journal of Education and Teaching Methodology, 1 (2), 47-58 .