Φιλοσοφία του Προγράμματος

"Τι ευγενικότερο επάγγελμα, πιο πολύτιμο στο κράτος και την κοινωνία, από τον άνθρωπο που εκπαιδεύει την νέα γενιά."

Κικέρωνας (106 π.Χ - 43 π.Χ)


Οι σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις σε διεθνές επίπεδο δεν καλύπτονται από τυποποιημένα διδακτικά σχήματα και φόρμες που στηρίζονται απλά σε μια θεωρία. Ξεπερνούν τους τέσσερις τοίχους των σχολικών τάξεων, οδηγούν σε ορίζοντες ανοιχτούς στην «αλήθεια» και καλούν κάθε φορά τον εκπαιδευτικό σε μια νέα διδακτική «περιπέτεια». Η ανθρωποκεντρική διδασκαλία οδηγεί τον άνθρωπο μέσα στη ζωή, στην κοινωνία, στην εργασία ή στη φύση και αποσκοπεί να τον μελετήσει σε πλαίσια όσο γίνεται πιο αυθεντικά, αλλά και να τον οδηγήσει σε θαυμασμό,  απορία, στοχασμό και κριτική σκέψη.

Στη φιλοσοφία του το Πρόγραμμα εξετάζει νέους τ(ρ)όπους διδακτικής μεθοδολογίας, νέα τοπία-πλαίσια και νέες εμπειρίες που δεν έχουν σχέση με την ανία και την πλήξη της καθημερινής σχολικής ρουτίνας. Αποκαλύπτεται έτσι η άλλη πλευρά της διδακτικής, η ζωντανή, η δημιουργική, η πιο ανθρώπινη. Με αυτή την φιλοσοφία ο υποψήφιος εκπαιδευτικός καλείται να γνωρίσει με βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας τη θεμελίωση, τον τρόπο οργάνωσης και τις εφαρμογές σύγχρονων διδακτικών προτάσεων με έμφαση στις αξίες έτσι ώστε να αποκτήσει τα απαραίτητα προσόντα για την απασχόλησή του στην εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα καταρχήν αποβλέπει στο να συνδέσει την «παραδοσιακή παιδαγωγική»  με τη «σύγχρονη» και να προσφέρει το έδαφος στους φοιτητές-υποψήφιους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη και αξιοποίηση προοδευτικών παιδαγωγικών πλαισίων και μορφών διδασκαλίας. Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών περί παιδαγωγικής και διδακτικής μέσω της μετάβασης από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του δρώντος υποκειμένου αμφίπλευρα. Η παιδαγωγική εκπαίδευση στα πλαίσια του Προγράμματος εκφράζει την προοδευτική-μεταρρυθμιστική πτυχή της σύγχρονης εκπαίδευσης υποψήφιων εκπαιδευτικών.


"Το όνειρο ξεκινά τις περισσότερες φορές με έναν δάσκαλο που πιστεύει σε σένα.
Ένα δάσκαλο που σε σπρώχνει και σε καθοδηγεί στον επόμενο στόχο και που καμιά φορά σε σκουντάει με ένα μυτερό κλαδί που λέγεται αλήθεια."

Dan Rather, Αμερικανός δημοσιογράφος


Στόχοι και όραμα

Βασικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Αθηνών είναι η καλλιέργεια με βιωματική μάθηση βασικών αξιών για την παιδεία του υποψήφιου εκπαιδευτικού όπως ο σεβασμός, η υπομονή, η σταθερότητα, η σύνεση, η κοινωνικότητα, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, ο διάλογος, η ανεκτικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η συμπόνια, η γενναιοδωρία, η φιλία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη. 

Επιδιώκεται επίσης η καλλιέργεια ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που το παρακολουθούν, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με καινοτόμα σκέψη στις ανάγκες και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, κυρίως στο χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα, αναπτύσσονται ηγετικές ικανότητες, ικανότητες διοίκησης και δόμησης του μαθησιακού περιβάλλοντος μίας εκπαιδευτικής μονάδας, ώστε να παράγεται αυθεντική μάθηση με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν γένει της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Βασικό όραμα του Προγράμματος είναι η κατάρτιση καινοτόμων εκπαιδευτικών και μελλοντικών διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης με αξίες, συναισθηματική νοημοσύνη και ηγετικές ικανότητες, με στόχο να γίνουν φορείς διοικητικής και εκπαιδευτικής δημιουργίας και καινοτομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Επιμέρους στόχοι Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει περαιτέρω στην επίτευξη στόχων, έτσι ώστε οι φοιτητές ως υποψήφιοι εκπαιδευτικοί:

  1. Να αντιληφθούν ότι η διδασκαλία δεν είναι μια υπόθεση «εφαρμογής συνταγών» αλλά μια δημιουργική διαδικασία, σύνθεση επιστήμης, τέχνης και τεχνικής.
  2. Να ανακαλύψουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα περιθώρια της ελευθερίας τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σύγχρονη παιδαγωγική αναπτύσσοντας την συναισθηματική τους νοημοσύνη και καλλιεργώντας την καινοτόμο παιδαγωγική σκέψη.
  3. Να εισαχθούν στα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και τις θεμελιώδεις μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αξιοποιήσουν για να αναπτύξουν μια αποτελεσματική διδασκαλία .
  4. Να γνωρίσουν εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους και τις σύγχρονες διδακτικές κατευθύνσεις.
  5. Να είναι σε θέση να οικοδομούν διεξόδους από τη ρουτίνα του σχολείου και την τυποποίηση της διδασκαλίας εναλλάσσοντας κατά την κρίση τους το διδακτικό σκηνικό, τα μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας.
  6. Να ασκηθούν στην διδακτική πράξη σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα.
  7. Να ενημερωθούν για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία και να είναι σε θέση να αξιοποιούν κάθε άλλη αναγνωρισμένη δυνατότητα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική διαδικασία.
  8. Να καλλιεργήσουν με βιωματική μάθηση βασικές αξίες για την παιδεία του εκπαιδευτικού όπως ο σεβασμός, η υπομονή, η σταθερότητα, η σύνεση, η κοινωνικότητα, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, ο διάλογος, η ανεκτικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η συμπόνια, η γενναιοδωρία, η φιλία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη.