Συμμετοχή σε Συνέδρια

"Κάθε παιδί είναι καλλιτέχνης. Το θέμα είναι πώς θα παραμείνει καλλιτέχνης μεγαλώνοντας"

Pablo Picasso, ζωγράφος


Η συμμετοχή σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους φοιτητές του Προγράμματος τόσο για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου που συντελείται μέσα στο Πρόγραμμα, όσο και για την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μέσω της επικοινωνίας και δικτύωσης με άλλους επιστήμονες και ειδικούς στα διάφορα πεδία της παιδαγωγικής επιστήμης.

Συμμετοχή και πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

1. International Scientific Conference eRA-8, 2013

Brinia, V., Antonaki, E., Papaloi, E., Saravanou, M.C. ( 2013 ).  Training in hospitals: The Greek case , International Scientific Conference eRA-8 ,T.E.I PIRAEUS, September 2013, 985-995 .


Brinia, V., Efstathiou, M., Papaloi, E., Saravanou, M.C. ( 2013 ).  Are there correlations between the factors which influence the transfer of safety training in the workplace? Research and results from Greece , International Scientific Conference eRA-8 ,T.E.I PIRAEUS, September 2013, 977-984 .


Brinia, V., P. Papavasileiou, E. Papaloi, M.C. Saravanou ( 2013 ).  Training of young farmers in island agricultural areas: The case of Cyclades prefecture , International Scientific Conference eRA-8 ,T.E.I PIRAEUS, September 2013, 734-743 .

2. International Scientific Conference eRA-9, 2014

Brinia, V., Zonidi, E., Saravanou, M.C. ( 2014 ).  The Organizations’ Culture about the Education of Human Resources The case of the Cooperative Bank of Epirus . International Scientific Conference eRA-9 , T.E.I PIRAEUS, September 2014, 31-36 .


Brinia, V., Koronas, N., Saravanou, M.C. ( 2014 ).  Institutional and Installation of Adults Education. A case of Education through Community Farmers and National Action in Macedonia Central Region . International Scientific Conference eRA-9 , T.E.I PIRAEUS, September 2014, 62-66 .

3. International Scientific Conference eRA-10, 2015

Tagara, I., Brinia, V. ( 2015 ).  Museum Learning and Adult Education . International Scientific Conference eRA-10 , T.E.I PIRAEUS, September 2015 .


Brinia, V. ( 2015 ).  Storytelling in Teaching Economics . International Scientific Conference eRA-10 , T.E.I PIRAEUS, September 2015 .


Brinia, V. ( 2015 ).  Combining Art and Teaching: Practical examples in the classroom . International Scientific Conference eRA-10 , T.E.I PIRAEUS, September 2015 .


Brinia, V., Saravanou, M.C., Vasilopoulou, C. ( 2015 ).  Women in leadership positions in educational units of the Greek district of Ileia . International Scientific Conference eRA-10 , T.E.I PIRAEUS, September 2015 .


Brinia, V., Sokou, M., Stavrakouli, K. ( 2015 ).  The Use of Modern Music to Teach Economics in Secondary Education: An innovative proposal . International Scientific Conference eRA-10 , T.E.I PIRAEUS, September 2015 .

Άλλα Συνέδρια

Μπρίνια, Β. ( 2015 ).  Η τέχνη ως εργαλείο στη διδακτική μεθοδολογία των οικονομικών επιστημών στο σχολείο: Μια καινοτόμα εκπαιδευτική προσέγγιση για ένα σχολείο για την κοινωνία . 3ο Συνέδριο Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Τόμος Δ) Αθήνα: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 143-150 .


Μπρίνια, Β., Σώκου, Μ. ( 2015 ).  Η διδασκαλία των Οικονομικών μαθημάτων στο Λύκειο με τη μέθοδο Project: μία καινοτόμα πρόταση για εφαρμογή των Wikis στην Εκπαίδευση Wikispaces.com . 20ό Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» , Πάτρα, Νοέμβριος 2015 .


Μπρίνια, Β., Μαλαγκονιάρη, Μ. ( 2015 ).  Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των οικονομικών επιστημών στο Λύκειο: Η παρουσίαση της συμπεριφοράς του ορθολογικού καταναλωτή μέσω της βιωματικής μάθησης . 20ό Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» , Πάτρα, Νοέμβριος 2015 .


Μπρίνια, Β., Σταυρακούλη, Κ.Μ. ( 2015 ).  Σχεδιασμός διδασκαλίας Πολιτικής Παιδείας Α’ Λυκείου: Η παρουσίαση του Χρηματιστηρίου μέσω της Τέχνης . 20ό Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» , Πάτρα, Νοέμβριος 2015 .


Μπρίνια, Β. ( 2016 ).  Καινοτομίες στη διδακτική μεθοδολογία των οικονομικών επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση . 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός , Αθήνα, Απρίλιος 2016 .


Μπρίνια, Β. ( 2016 ).  Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στο Λύκειο . 7η Διημερίδα "Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη" , Εκπαιδευτήρια Λιναρδάτου-Αυγουλέα, Αθήνα, 2016.


Μπρίνια, Β., Ψώνη, Π. ( 2017 ).  Διδασκαλία των εννοιών του χρήματος και της επιχείρησης μέσα από το παιχνίδι . 8η Διημερίδα "Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη" , Εκπαιδευτήρια Λιναρδάτου-Αυγουλέα, Αθήνα, 2017.


Androutsos A. ( 2012 ).  "A note on federation management: autonomic resource allocation with economic-enhanced agents" . Proceedings of the 24th International Telegraphic Congress (ITC '12) , Kraków, Poland, September 04 - 06, 2012 .


Androutsos A., Apostolopoulos T. ( 2006 ).  "A Demand-based Approach to Optimal Resource Allocation for Network Services with Quality of Service (QoS) Requirements" . 1st IEEE International Workshop on Bandwidth on Demand (BoD 2006) , San Francisco, California, USA, November 27, 2006 .