Περιγραφή του Προγράμματος

"Ο καλός δάσκαλος δε λειτουργεί ως δάσκαλος, αλλά ως ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να μαθαίνει μαζί με τους μαθητές του."

Seymour Papert,  Νοτιοαφρικανός μαθηματικός, επιστήμονας της πληροφορικής και της εκπαίδευσης


Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Ο.Π.Α. είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα) και απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και φοιτήτριες ( 7ου και 8ου εξαμήνων) όλων των τμημάτων του ΟΠΑ.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο ενότητες:

A. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δύο εξάμηνα από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των επιστημών της αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

B. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δύο εξάμηνα από το μάθημα «Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ» (Π.Α.Δ. Ι και ΙΙ) που αναλύεται σε ένα πλέγμα διδακτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/τριών σε πραγματικές συνθήκες στις σχολικές μονάδες. Η Π.Α.Δ. Ι και ΙΙ αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας της διδακτικής στην πράξη μέσα από τις αρχές της βιωματικής μάθησης, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι μια ενιαία, ανοιχτή διαδικασία, η οποία όμως έχει ανάγκη από προγραμματισμό, σχεδιασμό και προετοιμασία, αρχικά σε ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον (ειδικό εργαστήριο), και στη συνέχεια σε πραγματικές συνθήκες (δημόσιες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). 

Αξιολόγηση

Οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης, προκειμένου η φοίτησή τους να ολοκληρωθεί και να λάβουν το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, αξιολογούνται:

  • ανά μάθημα του Προγράμματος Σπουδών και
  • στις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας Ι και ΙΙ.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει με συνυπολογισμό τόσο του βαθμού των εργασιών ανά μάθημα όσο και του τελικού βαθμού στις γραπτές εξετάσεις (περίοδοι  Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου).

Φοίτηση

Η φοίτηση στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση στη διδασκαλία Ι και ΙΙ» είναι υποχρεωτική, αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα του Προγράμματος η παρακολούθηση είναι απαραίτητη και αξιολογείται, για να μπορεί ο υποψήφιος εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων και ικανοτήτων.


Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασιών προγράμματος