Διδακτικό Προσωπικό

"Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά, πρέπει να τιμώνται περισσότερο από εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τους έδωσαν μόνο τη ζωή, οι παιδαγωγοί, όμως, την ικανότητα να ζουν καλά"

Αριστοτέλης


Μπρίνια Βασιλική

Η Δρ Βασιλική Μπρίνια είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκουσα του Τμήματος Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δυο πτυχία (B. Sc.) στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, πτυχίο Συμβουλευτικής, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ενώ έχει εκπονήσει Μεταδιδακτορική Έρευνα (PostDoc) στη διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας στο Υπουργείο Παιδείας σε θέματα οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Διαθέτει μακρόχρονη διοικητική και διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Διδάσκει επί σειρά ετών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από το 2005), καθώς και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (από το 2008), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (από το 2011), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2014) και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Το 2010 με εντολή της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε με καινοτομίες στα πρότυπα του Teacher Education Program του Harvard School of Education και Stanford Graduate School of Education, ως διδάσκουσα και επιστημονική υπεύθυνη, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο στο είδος του πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας (2013) στην Ελλάδα σε επίπεδο Α.Ε.Ι. (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β' 689/26-3-13).

Έχει εκτεταμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει  συγγράψει 145 επιστημονικές εργασίες (είτε ως μοναδική συγγραφέας, είτε με συ-συγγραφείς) από τις οποίες 70 έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα των κριτών ενώ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών της σε διάφορα διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας πέντε μονογραφιών-συγγραμμάτων και δυο κεφαλαίων σε δυο συλλογικούς τόμους.

Συμμετέχει ενεργά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή και ελληνικά  επιστημονικά περιοδικά με σύστημα  κριτών. Συγκεκριμένα είναι:
Editor-in-Chief, Journal of Education and Teaching Methodology, NADIA, Australia και Associate Editor του περιοδικού International Journal of Education Economics and Development-(Inderscience, UK) ενώ είναι επιστημονικό μέλος στο Editorial Advisory Board σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές όπως: Educational Studies (Taylor&Francis), International Journal of Educational Management (Emerald, UK), Journal of Applied Research in Higher Education (Emerald, UK), Higher Education, Skills and Work-Based Learning (Emerald, UK), Quality in Education, (Emerald, UK), International Journal of Teaching and Case Studies (Inderscience, UK), International Journal of Management in Education (Inderscience, UK), International Journal of Higher Education and Sustainability (Inderscience, UK), International Journal of Happiness and Development, (Inderscience, UK), International Journal of Business and Management (Asian Institute of Research), Education Quarterly Reviews (Asian Institute of Research), Sustainability (MDPI).


Ανδρούτσος Αθανάσιος

Είναι Λέκτορας στο Πρόγραμμα Σπουδών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, μέλος ΕΔΙΠ στο τμ. Πληροφορικής του Ο.Π.Α. Η έρευνά του είναι στα πεδία των οικονομικών των δικτύων, των πληροφοριακών συστημάτων και της εκπαίδευσης. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής ενώ κατέχει επίσης μεταπτυχιακές ειδικεύσεις στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και στα Οικονομικά από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Ο.Π.Α. στα Οικονομικά των Δικτύων.


Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Sorbonne, Ρaris II, του οποίου είναι διδάκτορας. Από το 1987 έως το 1989 δίδαξε ως Ειδικός Επιστήμονας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το 1991 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Το 1995 προήχθη σε επίκουρο καθηγητή και το 2008 εξελέγη επίκουρος καθηγητής Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπηρετεί σήμερα ως Καθηγητής. Διδάσκει επί σειρά ετών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.


Κουτρούμπα Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα Κουτρούμπα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγικά-Διδακτική». Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καθώς και το δημοσιευμένο της έργο εστιάζονται στη μελέτη των παραγόντων αποτελεσματικής μάθησης και διδασκαλίας στη σχολική τάξη και ιδιαίτερα στη διερεύνηση και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών με στόχο τη γνωστική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου-μαθητή. Επίσης, μελετά τις στρατηγικές ενίσχυσης της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σε ό,τι αφορά στην παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια.


Σφακιανάκη Ελένη

Η Δρ Ελένη Σφακιανάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)" με γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος και έχει εξειδικευτεί στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Η Δρ Ελένη Σφακιανάκη είναι χρόνια γνωστή στον χώρο της εκπαίδευσης για την καινοτόμο έρευνα και τη δουλειά που έχει κάνει στις εφαρμογές της ΔΟΠ στην εκπαίδευση καθώς και τους πολλούς κύκλους σεμιναρίων που πραγματοποιεί τακτικά για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην ΔΟΠ στην εκπαίδευση. Έχει επιμεληθεί τον καινοτόμο συλλογικό τόμο που έχουν γράψει 64 μαχόμενοι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή της ΔΟΠ στην εκπαίδευση. Η Ελένη Σφακιανάκη έχει B. Sc. από το πανεπιστήμιο Πατρών και M. Sc. και Ph. D. από το πανεπιστήμιο του Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει περισσότερα από 17 έτη διδακτικής εμπειρίας σε πανεπιστήμια, τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ενώ δίδαξε για τρία χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Kingston της Μεγάλης Βρετανίας.  Είναι κριτής (reviewer) σε πολλά διεθνή περιοδικά και έχει δημοσιεύσει εκτός των άλλων άρθρα με θέμα την ΔΟΠ σε διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών.Βουκελάτου Γιάννα

Η Δρ Γιάννα Βουκελάτου έχει κάνει σπουδές στην κλινική ψυχολογία (B. Sc.) στο τμήμα ψυχολογίας του Παντείου  Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακές σπουδές (M.sc) στον τομέα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διδακτορικές σπουδές (Ph.D.) στην Κλινική Ψυχολογία του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Ψυχολόγος σε σχολικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και σε Κοινωνικές Υπηρεσίες του δημοσίου, όπως το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και την Νομαρχία Αθηνών. Έχει μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχει διδάξει σε πολλά Πανεπιστήμια, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ παράλληλα έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά  με θέματα σχετικά με το σχολείο όπως η ενδοσχολική επιθετικότητα, το πένθος κλ.π.