Διδακτικό Προσωπικό

"Αυτοί που δίνουν καλή εκπαίδευση στα παιδιά, πρέπει να τιμώνται περισσότερο από εκείνους που τα γέννησαν, γιατί οι γονείς τους έδωσαν μόνο τη ζωή, οι παιδαγωγοί, όμως, την ικανότητα να ζουν καλά"

Αριστοτέλης


Μπρίνια Βασιλική

Η Δρ Βασιλική Μπρίνια είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκουσα του Τμήματος Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δυο πτυχία (B. Sc.) στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, πτυχίο Συμβουλευτικής, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ενώ έχει εκπονήσει Μεταδιδακτορική Έρευνα (PostDoc) στη διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας στο Υπουργείο Παιδείας σε θέματα οργανωτικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Διαθέτει μακρόχρονη διοικητική και διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Διδάσκει επί σειρά ετών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από το 2005), καθώς και στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (από το 2008), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (από το 2011), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2014) και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).

Το 2010 με εντολή της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε με καινοτομίες στα πρότυπα του Teacher Education Program του Harvard School of Education και Stanford Graduate School of Education, ως διδάσκουσα και επιστημονική υπεύθυνη, το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο στο είδος του πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας (2013) στην Ελλάδα σε επίπεδο Α.Ε.Ι. (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β' 689/26-3-13).

Έχει εκτεταμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει  συγγράψει 145 επιστημονικές εργασίες (είτε ως μοναδική συγγραφέας, είτε με συ-συγγραφείς) από τις οποίες 70 έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα των κριτών ενώ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών της σε διάφορα διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας πέντε μονογραφιών-συγγραμμάτων και δυο κεφαλαίων σε δυο συλλογικούς τόμους.

Συμμετέχει ενεργά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή και ελληνικά  επιστημονικά περιοδικά με σύστημα  κριτών. Συγκεκριμένα είναι:
Editor-in-Chief, Journal of Education and Teaching Methodology, NADIA, Australia και Associate Editor του περιοδικού International Journal of Education Economics and Development-(Inderscience, UK) ενώ είναι επιστημονικό μέλος στο Editorial Advisory Board σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές όπως: Educational Studies (Taylor&Francis), International Journal of Educational Management (Emerald, UK), Journal of Applied Research in Higher Education (Emerald, UK), Higher Education, Skills and Work-Based Learning (Emerald, UK), Quality in Education, (Emerald, UK), International Journal of Teaching and Case Studies (Inderscience, UK), International Journal of Management in Education (Inderscience, UK), International Journal of Higher Education and Sustainability (Inderscience, UK), International Journal of Happiness and Development, (Inderscience, UK), International Journal of Business and Management (Asian Institute of Research), Education Quarterly Reviews (Asian Institute of Research), Sustainability (MDPI).


Ανδρούτσος Αθανάσιος

Είναι Λέκτορας στο Πρόγραμμα Σπουδών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, μέλος ΕΔΙΠ στο τμ. Πληροφορικής του Ο.Π.Α. Η έρευνά του είναι στα πεδία των οικονομικών των δικτύων, των πληροφοριακών συστημάτων και της εκπαίδευσης. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής ενώ κατέχει επίσης μεταπτυχιακές ειδικεύσεις στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και στα Οικονομικά από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Ο.Π.Α. στα Οικονομικά των Δικτύων.


Χριστίνα Κουτούβελα

Η κα. Χριστίνα Κουτούβελα είναι πτυχιούχος φιλολογίας του ΕΚΠΑ, συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α όπου ολοκλήρωσε, ακολούθως και τη διδακτορική της διατριβή στις παιδαγωγικές επιστήμες και την ποιότητα στην εκπαίδευση. Διαθέτει εμπειρία διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ειδικά στο πεδίο της Ποιότητας στην εκπαίδευση και την διδασκαλία όπου έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε συνέδρια. Συγκεκριμένα τα άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πεδίο της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης, της αξιολόγησης, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της εκπαίδευσης. Διδάσκει ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική εκπαίδευση. Παράλληλα ασχολείται με το διήγημα και τη μετάφραση. Διηγήματά της κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ενώ έχει συλλογικό μεταφραστικό έργο όπως: "Κρίση εποχής ή εποχή της κρίσης", Εκδ. Αλεξάνδρεια, "Amour-Ερωτική Ανθολογία", Εκδ. Αιώρα και Marcel Proust- "Όνειρα", Εκδ. Γαβριηλίδης.


Ευφροσύνη Κωσταρά

Η κα. Ευφροσύνη Κωσταρά είναι φιλόλογος, διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Διδάσκει Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ενώ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης διδάσκει το μάθημα «Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Κοινωνικός Αποκλεισμός και Δια Βίου Μάθηση». Την περίοδο 2020- 2022 της έχει ανατεθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η κατάρτιση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η συγγραφή των Νέων Σχολικών Εγχειριδίων για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο. Ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Παράλληλα, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, την θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και τη διδακτική της αξιοποίηση, καθώς και στη διδακτική της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων. Από το 2020 είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Σύντομου Προγράμματος Σπουδών Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με προσανατολισμό εκτός των άλλων στη εκπαιδευτική αξιολόγηση. Έχει παρουσιάσει εργασίες της με έμφαση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση σε διεθνή συνέδρια ενώ έχει συμμετάσχει με κεφάλαια σε τέσσερις διεθνείς συλλογικούς τόμους και είναι επιμελήτρια συλλογικού τόμου που εκδόθηκε το 2021 από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge.


Γεράσιμος Μακρής

Ο κ. Γεράσιμος Μακρής είναι ιατρός-ψυχίατρος πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι Διδάκτωρ στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ με θέμα: «Ψυχοφυσιολογική Μελέτη του Φαινοτύπου και του Ενδοφαινοτύπου Παιδιών με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές». Έχει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας» από το Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α. Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ιδρυτής ψυχίατρος-ψυχαναλυτής Ματθαίος Γιωσαφάτ). Έχει ασχοληθεί συστηματικά εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (μαζί με τον ιατρό-ψυχίατρο και πρόεδρο της εταιρείας κ. Παντελή Παπαδόπουλο) με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών με τα «μαθήματα ζωής στα σχολεία» σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων στο πεδίο της Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα τα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πεδίο της εξελικτικής ψυχολογίας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να τις μεταδώσουν στους μαθητές τους.


Εμμανουήλ Παυλάκης

Ο κ. Εμμανουήλ Παυλάκης είναι εκπαιδευτής και σύμβουλος ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Διδάσκει Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκπαιδευτική Ηγεσία σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Learning Manager και δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα 'Youreca', το οποίο έλαβε παγκόσμιο Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της UNESCO. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κύπρος). Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων στο πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο πεδίο της Εκπαιδευτική Ηγεσίας και της Οργάνωσης και Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων.


Νίκη Φίλλιπς

Η κα. Νίκη Φίλλιπς ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές της στην Αυστραλία. Κατέχει πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Μεταπτυχιακό Τίτλο Masters από το Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης. Είναι Διδάκτωρ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με αντικείμενο έρευνας τη Βιωματική Μάθηση για την Ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων Στελεχών Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι επί σειρά ετών Σύμβουλος- Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στην Εκπαίδευση),  στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής) και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακά Συστήματα). Επί 17 έτη (1995-2012) εργάστηκε ως Διευθύντρια Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδας. Από το 1989 εκπαιδεύει ενήλικες για την ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων και συνεργάζεται ως εκπαιδεύτρια και επιστημονική σύμβουλος με εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ενήλικων, (Ε.Τ.Ι, Ε.Ε.Δ.Ε., ΙΔΕΚΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΕΚΕΠΙΣ, ΕΟΠΠΕΠ, ΕΚΔΑΑ, ΚΕΘΕΑ, κτλ), αλλά και ως συγγραφέας επιστημονικών κειμένων και εκπαιδευτικών εγχειριδίων που αφορούν στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα και την εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια και Aξιολογήτρια εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ (2006) και από τον διεθνή οργανισμό D. Kirkpatrick. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό άρθρων στο ευρύτερο πεδίο της παιδαγωγικής επιστήμης τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει συμμετάσχει σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Ειδικότερα, το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο εστιάζει στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, στη Βιωματική Μάθηση και στην ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων ως πεδία της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Έχει μεταφράσει βιβλία του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (από και προς Ελληνικά-Αγγλικά). Ίδρυσε την εταιρεία Skills (βιωματική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών) τον Σεπτέμβριο του 2012.