Ενδεικτικά Επιστημονικά Άρθρα

"Δεν ανακάλυψα καμία εκπαιδευτική μέθοδο. Απλά έδωσα σε μερικά παιδιά την ευκαιρία να ζήσουν"

Maria Montessori (1870-1952), Ιατρός, Ιταλίδα παιδαγωγός


Στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει συγκροτηθεί επιστημονική επιτροπή, η οποία ασχολείται με την έρευνα, τη μελέτη, τη συγγραφή και την επιμέλεια επιστημονικών άρθρων με θέματα που αφορούν την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τη διδασκαλία. Ορισμένα ενδεικτικά επιστημονικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε εθνικά αλλά και διεθνή περιοδικά. είναι τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1

Brinia, V. (2015). Storytelling: Implementation in classroom for students in Economics. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(10), 138-142.

2

Brinia, V. (2015). The Art of Learning: Using artwork in teaching Economics. International Journal of Advanced Research, 3(9), 1500-1505.

3

Brinia, V., Sokou, M., Stavrakouli, K. (2015). Teaching Economics in Secondary Education Through Modern Music: An innovative proposal. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 4(4), 31-43.

4

Brinia V. (2016). Total quality in teaching and school effectiveness as tools of Administration of Education, International Journal of Business and Management Invention, 5(2), 56-59.

5

Brinia V., Kalogri, P., Stavrakouli K.M. (2016). A New Teaching Method for Teaching Economics in Secondary Education, Journal of Research & Method in Education, 6(2), 86-93.

6

Brinia, V., Stavrakouli, K.M., Rentifis, G. (2016). Economics in Combination with Ancient Greek Literature: An innovative teaching proposal in Vocational Training in Greece, International Journal of Advanced Educational Research, 1(2), 22-26.

7

Brinia, V., Stavrakouli, K.M., Ntakoulias, C. (2016). Innovative Proposal for Teaching Economics in Vocational Training Institute in Greece, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 1(5), 09-12.

8

Brinia, V., Psoni, P. (2016). Educators’ Perceptions about Incentives and their Role in Students’ Learning, International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 5(2), 84-93.

9

Scheie, J., Brinia, V. (2017). Leadership in Classroom and the Ancient Greek Culture: An innovative pedagogical approach, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2(4), 67-71.

10

Brinia, V.,Giannimara, R., Psoni, P., Stamatakis, G., (2018). Teacher Education through Art: How to Teach Social Sciences through Artwork –The Student-Teachers’ Views, Global Journal of Educational Studies, 4(1), 57-68.

11

Brinia, V., Psoni, P. (2018). Multi-level mentoring practices in a Teacher Education Program in Greece: How their effectiveness is perceived by mentors, Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. 10 Issue: 3, pp.256-270

12

Brinia, V., Psoni, P. (2018). How to Develop Cognitive Skills through Playing in Pre-School Contexts, International Journal of Teaching and Case Study, [In press].

13 Androutsos A., "Bandwidth Externalities and Internet Growth: A Long-Run Economic Approach”, International Journal of Network Management, Wiley, Feb. 2011.     
14

Androutsos A., Apostolopoulos Τ., Daskalou V., "Managing the Network State Evolution over Time using CORBA Environment", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, May 2000.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1

Μπρίνια, Β., Σπανίδη, Μ. (2018). Τέχνες και Εκπαίδευση 2018: Η διαφορετικότητα στο σχολείο - Οι καλές τέχνες ως παιδαγωγικά εργαλεία για τη διαχείριση του φαινομένου στο σχολείο. Ξενοφών, 3, 58-61

2

Μπρίνια, Β., Βίκας, Ε. (2014). Καινοτομίες στη διδακτική μεθοδολογία των οικονομικών επιστημών στη Β/θμια εκπαίδευση: Η εισαγωγή της τέχνης στη διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στη Γ’ Λυκείου. Νέα Παιδεία, 151, 129-144.

3

Μπρίνια, Β., Βασιλοπούλου, Χ., Σαραβάνου, Μ.Χ. (2015). Οι γυναίκες στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων: Μια πρωτότυπη εμπειρική έρευνα στα ορεινά μονοθέσια σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης ενός νομού της Ελλάδας. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 32(59), 141-158.

4

Μπρίνια, Β. (2015). Η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση των Νηπιαγωγείων. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 108, 108-111.