Επιτόπια επίσκεψη στον Ορχομενό Βοιωτίας με το ΔΙΑΖΩΜΑ- 17 Μαρτίου 2018