Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο με θέμα «Τέχνη και Εκπαίδευση» 23/2/18 στην ΑΣΚΤ (Πειραιώς 256) με ομάδα εικαστικών της ΑΣΚΤ.