Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο με θέμα «Τέχνη και Εκπαίδευση» 23/2/18 στην ΑΣΚΤ (Πειραιώς 256) με ομάδα εικαστικών της ΑΣΚΤ.

Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Τέχνη και Εκπαίδευση, ΑΣΚΤ , 23/2/18

Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Τέχνη και Εκπαίδευση, ΑΣΚΤ , 23/2/18

Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Τέχνη και Εκπαίδευση, ΑΣΚΤ , 23/2/18

Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Τέχνη και Εκπαίδευση, ΑΣΚΤ , 23/2/18

Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Τέχνη και Εκπαίδευση, ΑΣΚΤ , 23/2/18

Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Τέχνη και Εκπαίδευση, ΑΣΚΤ , 23/2/18

Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Τέχνη και Εκπαίδευση, ΑΣΚΤ , 23/2/18