Έρευνα πεδίου στην 6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

6η Μπιενάλε      Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018

Ημερίδα 2018