Έρευνα πεδίου στην 6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018      Ημερίδα 2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018

Έρευνα πεδίου,6η Μπιενάλε της Αθήνας - 5/12/2018