Ξενάγηση και βιωματικό εικαστικό εργαστήριο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256) με ομάδα εικαστικών της ΑΣΚΤ - 22/2/19

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση

Bιωματικό εικαστικό εργαστήριο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 22/2/19, Τέχνη και εκπαίδευση