Ομαδική εργασία - Καινοτόμος Συνεργασία με ΔΙΑΖΩΜΑ, MOKE & ACEin του ΟΠΑ

Θέμα εργασίας:

«Προτάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ελευσίνας στο πλαίσιο της Αθηναϊκής τριλογίας.».

Με λίγα λόγια…

1. Σωματείο «Διάζωμα», http://www.diazoma.gr/

Το «Διάζωμα» είναι ένα Σωματείο του οποίου τα μέλη έχουν θέσει ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας. Ανοιχτό σε όλους, το ΔΙΑΖΩΜΑ επιδιώκει να ανοίξει μια αγκαλιά για την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί ακριβώς όπου συντελέστηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία.

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των συνεργειών μεταξύ πολιτών, φορέων, θεσμών, επιστημόνων,  επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το «Διάζωμα» σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, στόχος των οποίων είναι όχι μόνο η αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων, αλλά η σύνδεση αυτών με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Την αιχμή του δόρατος αποτελούν οι «Πολιτιστικές Διαδρομές», οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας μας και συνιστούν ένα αγαθό πολιτιστικού τουρισμού. Το αγαθό αυτό διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, όπως για παράδειγμα τα μνημεία μιας περιοχής, πολιτιστικά και φυσικά. Οι «Διαδρομές», λοιπόν, καλύπτουν μια προσδιορισμένη χωρικά περιοχή, διαθέτουν ένα κεντρικό θέμα (το συνεκτικό στοιχείο), ενώ αποκτούν «τουριστική ταυτότητα» με συγκεκριμένη επωνυμία (branding). Ο κύριος στόχος μιας «Διαδρομής» είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας ορισμένης περιοχής, οικονομικά και κοινωνικά.

Στα σχέδια του Διαζώματος μεταξύ άλλων είναι και η υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος για την Αττική. Στόχος του εγχειρήματος είναι η αποκατάσταση στη σύγχρονη εποχή, της λειτουργικής σύνδεσης που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο με τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά (Αθηναϊκή τριλογία). Οι πτυχές αυτές φώτιζαν το πολιτικό, πνευματικό, φιλοσοφικό, οικονομικό και εμπορικό μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας.

Η Ελευσίνα που το 2021 θα αποτελέσει την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης διαθέτει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα. Στα αρχαία χρόνια το ιερό της υπήρξε ένα από τα  σπουδαιότερα λατρευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Η λατρεία της θεάς Δήμητρας  που δίδαξε στους Ελευσίνιους την καλλιέργεια της γης και τις ιερές τελετές, τα πάνσεπτα μυστήρια, αρχίζει από τη μυκηναϊκή εποχή (1350 π.Χ.) και φθάνει ως το τέλος του 4ου αι. μ.Χ.. Στα νεότερα χρόνια το πολιτιστικό της απόθεμα περιλαμβάνει φεστιβάλ, λαογραφικούς συλλόγους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, πολίτες που δραστηριοποιούνται στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό χώρο.

2. ΜοΚΕ του Ο.Π.Α., https://www.aueb.gr/el/content/taytotita

Αποστολή της Μονάδας είναι η συνεχής προαγωγή του καινοτόμου πνεύματος και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδια, με την παροχή συστηματικών υπηρεσιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στο κοινωνικό σύνολο. Υποστηρίζει και συντονίζει όλες τις δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Ο.Π.Α.

3. Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation) του ΟΠΑ, https://acein.aueb.gr/the-center/

To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center for Εntrepreneurship and Innovation) του ΟΠΑ έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου νέας επιχειρηματικότητας για βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Μέσα από ποικίλες δράσεις, τα επωφελούμενα επιχειρηματικά σχήματα θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν στην πράξη σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, να αξιοποιήσουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (όπως συγγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, νομικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης) και, τέλος, να έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν σε ένα διεθνούς εμβέλειας δίκτυο χρηματοδοτών.

Σκοπός της εργασίας, λοιπόν, είναι:

  • να εξετάσει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το πολιτιστικό απόθεμα της Ελευσίνας και πώς μπορεί να συνδεθεί με την Αθήνα, το Λαύριο και τον Πειραιά
  • ποιες ενέργειες/παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν προκειμένου η κοινωνική και οικονομική ωφέλεια από την αξιοποίηση να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.

Ενδεικτικές θεματικές:

  • Δράσεις επιχειρηματικότητας σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο
  • Αξιοποίηση του αποθέματος των βιομηχανικών κτηρίων
  • Εκπαιδευτικές δράσεις