Ομαδική εργασία 2019-2020 - Καινοτόμος Συνεργασία με ΔΙΑΖΩΜΑ, MOKE & ACEin του ΟΠΑ

Σχεδιασμός, Οργάνωση, Επιστημονική Ευθύνη Προγράμματος Σπουδών

   Δρ Βασιλική Μπρίνια

                                           

       ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σωματείο «Διάζωμα», περιοδικό ΞΕΝΟΦΩΝ, ΜοΚΕ και ACEin ΟΠΑ

               ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Θέμα εργασίας:

Προτάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ελευσίνας στο πλαίσιο της Αθηναϊκής τριλογίας (Αθήνα – Ελευσίνα – Λαύριο).

Με λίγα λόγια…

http://www.diazoma.gr/

Το «Διάζωμα» είναι ένα Σωματείο του οποίου τα μέλη έχουν θέσει ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας. Ανοιχτό σε όλους, το ΔΙΑΖΩΜΑ επιδιώκει να ανοίξει μια αγκαλιά για την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί ακριβώς όπου συντελέστηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία.

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των συνεργειών μεταξύ πολιτών, φορέων, θεσμών, επιστημόνων,  επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το «Διάζωμα» σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, στόχος των οποίων είναι όχι μόνο η αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων, αλλά και η σύνδεση αυτών με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Την αιχμή του δόρατος αποτελούν οι «Πολιτιστικές Διαδρομές», οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας μας και συνιστούν ένα αγαθό πολιτιστικού τουρισμού. Το αγαθό αυτό διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, όπως είναι για παράδειγμα τα μνημεία μιας περιοχής, πολιτιστικά και φυσικά. Οι «Διαδρομές», λοιπόν, καλύπτουν μια προσδιορισμένη χωρικά περιοχή, διαθέτουν ένα κεντρικό θέμα (το συνεκτικό στοιχείο), ενώ αποκτούν «τουριστική ταυτότητα» με συγκεκριμένη επωνυμία (branding). Ο κύριος στόχος μιας «Διαδρομής» είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας ορισμένης περιοχής, οικονομικά και κοινωνικά.

Στα σχέδια του Διαζώματος, μεταξύ άλλων, είναι και η υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος για την Αττική. Στόχος του εγχειρήματος είναι η αποκατάσταση στη σύγχρονη εποχή, της λειτουργικής σύνδεσης που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο με τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά (Αθηναϊκή τριλογία). Οι πτυχές αυτές φώτιζαν το πολιτικό, πνευματικό, φιλοσοφικό, οικονομικό και εμπορικό μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας.

Η Ελευσίνα, που το 2021 θα αποτελέσει την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, διαθέτει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα. Στα αρχαία χρόνια το ιερό της υπήρξε ένα από τα  σπουδαιότερα λατρευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Η λατρεία της θεάς Δήμητρας  που δίδαξε στους Ελευσίνιους την καλλιέργεια της γης και τις ιερές τελετές, τα πάνσεπτα μυστήρια, αρχίζει από τη μυκηναϊκή εποχή (1350 π.Χ.) και φθάνει ως το τέλος του 4ου αι. μ.Χ.. Στα νεότερα χρόνια το πολιτιστικό της απόθεμα περιλαμβάνει φεστιβάλ, λαογραφικούς συλλόγους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, πολίτες που δραστηριοποιούνται στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό χώρο.

Σκοπός της εργασίας, λοιπόν, είναι:

  • να εξετάσει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το πολιτιστικό απόθεμα της Ελευσίνας και πώς μπορεί να συνδεθεί με την Αθήνα, το Λαύριο και τον Πειραιά
  • ποιες ενέργειες/παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν προκειμένου η κοινωνική και οικονομική ωφέλεια από την αξιοποίηση να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.

Ενδεικτικές θεματικές:

  • Δράσεις επιχειρηματικότητας σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο
  • Αξιοποίηση του αποθέματος των βιομηχανικών κτηρίων
  • Εκπαιδευτικές δράσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η Επιστημονική Επιτροπή Εποπτείας της Δράσης "Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός" αποφάσισε η εργασία να εκπονηθεί με το ίδιο θέμα έως το ακαδημαϊκό έτος 2021 λόγω της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το έτος 2021.