Ομαδική εργασία 2020-2021 - Καινοτόμος Συνεργασία με ΔΙΑΖΩΜΑ, MOKE & ACEin του ΟΠΑ

(Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το

Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας,

ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13)

Σχεδιασμός, Οργάνωση, Επιστημονική Ευθύνη Προγράμματος Σπουδών

   Δρ Βασιλική Μπρίνια

                                           

        ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Εργασία

«Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός»

Συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ, το περιοδικό ΞΕΝΟΦΩΝ, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ 

            

Θέμα εργασίας:

Προτάσεις αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ελευσίνας στο πλαίσιο της Αθηναϊκής τριλογίας (Αθήνα – Ελευσίνα – Λαύριο).

Με λίγα λόγια…

http://www.diazoma.gr/

Το «Διάζωμα» είναι ένα Σωματείο του οποίου τα μέλη έχουν θέσει ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας. Ανοιχτό σε όλους, το ΔΙΑΖΩΜΑ επιδιώκει να ανοίξει μια αγκαλιά για την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί ακριβώς όπου συντελέστηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία.

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των συνεργειών μεταξύ πολιτών, φορέων, θεσμών, επιστημόνων, επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το «Διάζωμα» σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, στόχος των οποίων είναι όχι μόνο η αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων, αλλά και η σύνδεση αυτών με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Την αιχμή του δόρατος αποτελούν οι «Πολιτιστικές Διαδρομές», οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες Περιφέρειες της χώρας μας και συνιστούν ένα αγαθό πολιτιστικού τουρισμού. Το αγαθό αυτό διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο, όπως είναι για παράδειγμα τα μνημεία μιας περιοχής, πολιτιστικά και φυσικά. Οι «Διαδρομές», λοιπόν, καλύπτουν μια προσδιορισμένη χωρικά περιοχή, διαθέτουν ένα κεντρικό θέμα (το συνεκτικό στοιχείο), ενώ αποκτούν «τουριστική ταυτότητα» με συγκεκριμένη επωνυμία (branding). Ο κύριος στόχος μιας «Διαδρομής» είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας ορισμένης περιοχής, οικονομικά και κοινωνικά.

Στα σχέδια του Διαζώματος, μεταξύ άλλων, είναι και η υλοποίηση ενός ολιστικού προγράμματος για την Αττική. Στόχος του εγχειρήματος είναι η αποκατάσταση στη σύγχρονη εποχή, της λειτουργικής σύνδεσης που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας με το Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο με τα ορυχεία αργύρου, καθώς και με το επίνειό της, τον Πειραιά (Αθηναϊκή τριλογία). Οι πτυχές αυτές φώτιζαν το πολιτικό, πνευματικό, φιλοσοφικό, οικονομικό και εμπορικό μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας.

Η Ελευσίνα, που το 2021 θα αποτελέσει την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, διαθέτει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα. Στα αρχαία χρόνια το ιερό της υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα λατρευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Η λατρεία της θεάς Δήμητρας που δίδαξε στους Ελευσίνιους την καλλιέργεια της γης και τις ιερές τελετές, τα πάνσεπτα μυστήρια, αρχίζει από τη μυκηναϊκή εποχή (1350 π.Χ.) και φθάνει ως το τέλος του 4ου αι. μ.Χ.. Στα νεότερα χρόνια το πολιτιστικό της απόθεμα περιλαμβάνει φεστιβάλ, λαογραφικούς συλλόγους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, πολίτες που δραστηριοποιούνται στον καλλιτεχνικό και δημιουργικό χώρο.

Σκοπός της εργασίας, λοιπόν, είναι:

  • να εξετάσει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το πολιτιστικό απόθεμα της Ελευσίνας και πώς μπορεί να συνδεθεί με την Αθήνα, το Λαύριο και τον Πειραιά
  • ποιες ενέργειες/παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν προκειμένου η κοινωνική και οικονομική ωφέλεια από την αξιοποίηση να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.

Ενδεικτικές θεματικές:

  • Δράσεις επιχειρηματικότητας σχετικά με τον αρχαιολογικό χώρο
  • Αξιοποίηση του αποθέματος των βιομηχανικών κτηρίων
  • Εκπαιδευτικές δράσεις

Οδηγίες:

Οι ομάδες εργασίας καλούνται να σκεφτούν τον ρόλο τους ως ομάδες συμβούλων (business consultants) και όχι ως υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις. Βέβαια, το σχέδιο που θα προτείνουν μπορεί να αφορά στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή μιας νέας επιχειρηματικής δράσης. Σε κάθε περίπτωση, η κάθε ομάδα μπορεί να αποφασίσει ποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα θα προτιμούσε να συμβουλεύσει και ποια ή ποιες δράσεις να προτείνει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, το σχέδιο που θα καταρτισθεί να απευθύνεται στην Περιφέρεια ή τον Δήμο. Θα μπορούσε, όμως, να απευθύνεται και σε επιχειρήσεις της περιοχής ή ακόμη και επιχειρήσεις που δεν έχουν δραστηριότητες εκεί, αλλά ενδεχομένως να ενδιαφέρονται να επιχειρήσουν. Έχει μεγάλη σημασία το σχέδιο να βασιστεί σε πραγματικά στοιχεία, ρεαλιστικούς υπολογισμούς και ακριβή στόχευση. Τέλος, η συλλογή και η επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, αρκεί, φυσικά, να συνδέονται άρρηκτα με το προτεινόμενο σχέδιο.

Επιβραβεύσεις:

Για την αξιολόγηση των εργασιών έχει συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με τα εξής μέλη:

Δρ Βασιλική Μπρίνια (επιστημονική υπεύθυνη της δράσης), Δρ Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο, αρχαιολόγος, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Σωματείου Διάζωμα, Δρ Τάκης Μαστραντώνης, εθελοντής του Σωματείου Διάζωμα, Γεωργία Μανωλοπούλου, Υπεύθυνη εκπαιδευτικών θεμάτων, εθελόντρια του Σωματείου Διάζωμα και Γεώργιος Τζήρος, Οικονομολόγος-εκπαιδευτικός, μέλος της συντακτικής ομάδας του Περιοδικού Ξενοφών.

Η καλύτερη εργασία θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση και θα γίνει βράβευσή της με απονομή βραβείου από το ΔΙΑΖΩΜΑ.