Αγγελική Γιαννιτοπούλου

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Junior HR Professional, Απόφοιτη Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

"Πραγματικά, δεν μπορώ να περιγράψω σε λίγες μόνο γραμμές όλα τα οφέλη και τις μοναδικές εμπειρίες που αποκόμισα από το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Μπορώ μόνο να πω πως χάρη στο Πρόγραμμα κατάφερα να εξελιχθώ και να αναπτυχθώ τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Πιο συγκεκριμένα, αποτέλεσε ορόσημο για τις μετέπειτα επιλογές μου και την επαγγελματική μου εξέλιξη. Κατάφερα να ανακαλύψω την "κλίση" μου, διαμόρφωσα το προσωπικό μου όραμα και την αποστολή μου, ανέπτυξα χρήσιμες δεξιότητες και ικανότητες, έκανα υπέροχους φίλους. Μέσω του Προγράμματος ανοίχτηκε ένας εντελώς ξεχωριστός και μοναδικός κόσμος για μένα. Και αισθάνομαι πολύ τυχερή που είμαι κομμάτι του. Ευχαριστώ!"