Ανδρέας Δελής

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόφοιτος Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

"Το Πρόγραμμα Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΟΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να κυνηγήσουν τα όνειρα τους. Με την παρακολούθησή του διευρύνονται οι γνωστικοί και κοινωνικοί ορίζοντες των εκπαιδευομένων. Με τη βοήθεια των καθηγητών και της υποστηρικτικής ομάδας του προγράμματος, οι φοιτητές εντάσσονται ομαλά στον μικρόκοσμο της σχολικής κοινότητας. Από έναν τεχνοκρατικό κλάδο, όπως είναι αυτός την Οικονομικών Επιστημών, οδηγούμαστε στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα σε  εξοπλίζει με όλα τα απαραίτητα εφόδια για έναν ολοκληρωμένο μορφωτικά και συναισθηματικά εκπαιδευτικό."