Ανδριανή Γκούμα

Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ, Απόφοιτη Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Φοιτήτρια Π.Μ.Σ στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ,ΟΠΑ

«Το Πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα πρωτοποριακή δυναμική για τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κάθε δράση έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει την αυτεπάρκεια των εν δυνάμει εκπαιδευτικών και την καινοτόμο σκέψη τους. Αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους προπτυχιακούς φοιτητές, καθώς ενισχύει δεξιότητες χρονοπρογραμματισμού, ενσυναίσθησης, συνεργασίας σε ομάδες και πρακτικής σύγχρονων μεθοδολογιών διδασκαλίας του διδακτικού τους αντικειμένου».