Ανδριανή Γκούμα

Τελειόφοιτη του Τμήματος Πληροφορικής ΟΠΑ, Τελειόφοιτη Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

«Το Πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα πρωτοποριακή δυναμική για τα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κάθε δράση έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύει την αυτεπάρκεια των εν δυνάμει εκπαιδευτικών και την καινοτόμο σκέψη τους. Αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους προπτυχιακούς φοιτητές, καθώς ενισχύει δεξιότητες χρονοπρογραμματισμού, ενσυναίσθησης, συνεργασίας σε ομάδες και πρακτικής σύγχρονων μεθοδολογιών διδασκαλίας του διδακτικού τους αντικειμένου».