Ευγενία Κανελλοπούλου

Προπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Απόφοιτος του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ

"Μέσω του Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ  προσφέρονται πολλά περισσότερα από γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης. Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία πολυδιάστατων προσωπικοτήτων και σκεπτόμενων εν δυνάμει εκπαιδευτικών, με υπευθυνότητα, κατανόηση, σεβασμό και ενσυναίσθηση. Το πρόγραμμα Σπουδών του εκτυλίσσεται με βιωματικότητα, ελευθερία έκφρασης,  χρήση καινοτόμων μεθόδων και ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, καλλιεργώντας κριτική σκέψη, αξίες, στάσεις ζωής και αντιλήψεις.Η εκπαίδευση είναι μια εξωστρεφής διαδικασία γεμάτη προσφορά και δοτικότητα, με γενναιοδωρία και ανιδιοτέλεια. Η εκπαίδευση είναι πράξη αγάπης. Και ο κόσμος μας έχει ανάγκη από αγάπη !"