Θεοδώρου Φλώρα

Πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

"Ένας ολόκληρος κόσμος, γεμάτος αλήθεια και γνώση ζωής, είναι η εμπειρία που μου προσέφερε το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βίωσα έμπρακτα τη δυναμική της συλλογικότητας και μέσα από διαφορετικά ερεθίσματα κατανόησα ουσιαστικά τον εαυτό μου και τους συνανθρώπους μου. Μέσα από αυτό το καίρια καταρτισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ανέδειξα τις ικανότητές μου και τονώθηκε η αυτοπεποίθησή μου. Η ευρηματικότητα και οι καινοτομίες του προγράμματος ήταν ουσιαστικές επιρροές για την συνεχή προσωπική και επαγγελματική μου ανάπτυξη. Συνδύαζε δε, την επιστημονική γνώση και κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή της κάτι μοναδικό και καινοτόμο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση."