Κοντέα Άννα

Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ, Απόφοιτη Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

"Φοιτώντας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχοντας επιλέξει να παρακολουθήσω το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης, συνειδητοποίησα τα μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του προγράμματος. Μέσα από τον καινοτόμο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται βιωματικά η εκπαίδευση και με τις διεθνείς συνεργασίες του προγράμματος με ειδικούς από πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες οι οποίες αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την πορεία ενός μελλοντικού εκπαιδευτικού. Πέραν όμως από τα παραπάνω, οι φοιτητές του προγράμματος καλλιεργούνται και ψυχικά. Καλλιεργούν αξίες, αναπτύσσουν την έννοια της ενσυναίσθησης και κατανοούν καλύτερα τα άτομα που τα περιβάλλουν. Με λίγα λόγια, το πρόγραμμα δεν προσφέρει μόνο το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, αλλά αλλάζει τον τρόπο σκέψης τους και φέρνει στο φως στοιχεία που ίσως να μην είχαν τη δυνατότητα οι φοιτητές να ανακαλύψουν νωρίτερα."