Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου

Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ΟΠΑ Απόφοιτη του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, ΟΠΑ Φοιτήτρια MSc in International and European Economic Studies, ΟΠΑ

"Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα σωστά δομημένο πρόγραμμα το οποίο προσεγγίζει την εκπαίδευση με καινοτόμο και βιωματικό τρόπο βασισμένο στις πρωτοπόρες μεθόδους διδασκαλίας σε παγκόσμιο επίπεδο παράγοντας καταρτισμένους και υπεύθυνους επαγγελματίες. Παρακολουθώντας κανείς το πρόγραμμα διευρύνει τους ορίζοντες του, καλλιεργεί αξίες και δεξιότητες και κυρίως ανακαλύπτει καινούριες πτυχές του εαυτού του καθώς δέχεται πολλαπλά ερεθίσματα από τις ποικίλες δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που απελευθερώνουν την φαντασία και την δημιουργικότητα. Αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτό το πρόγραμμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους καθηγητές μας για τις γνώσεις, τις αξίες, τις ευκαιρίες που μας έδωσαν και την στήριξη τους σε αυτό το μαθησιακό ταξίδι."