Παππά Λαμπρινή

"Το πρωτοποριακό  Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί ένα μοναδικό ταξίδι μάθησης. Εφαρμόζει νέες διδακτικές μεθόδους σε συνδυασμό με καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις. Η  ενσυναίσθηση , ο σεβασμός, η αγάπη, η δοτικότητα, η χαρά της  προσφοράς είναι τα βασικά δομικά στοιχεία του, τα οποία διαμορφώνουν και διαπλάθουν κατάλληλους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με επίκεντρο τον μαθητή. Παράλληλα, το Πρόγραμμα  προσφέρει δεξιότητες σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο, δίνει ερεθίσματα, καλλιεργεί αξίες, ομαδικό πνεύμα και την επιθυμία της αλλαγής.  Αισθάνομαι τυχερή και ευγνώμων  που συμμετείχα και ολοκλήρωσα με επιτυχία το πρόγραμμα. Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών γι’αυτή τη μοναδική εμπειρία."

Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ

Απόφοιτη του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης