Σταυρούλα Μαρινοπούλου

Όταν ξεκίνησα το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης δεν είχαν περάσει από το μυαλό μου η πληθώρα και η ποικιλία των εμπειριών που αυτό μπορεί να προσφέρει, σε έναν εν δυνάμει εκπαιδευτικό. Προσωπικά, το Πρόγραμμα συνέβαλε τόσο στη γνωστική όσο και στην συναισθηματική μου ανάπτυξη. Μέσα από αυτό απέκτησα πληθώρα γνώσεων και έλαβα ερεθίσματα, τα οποία καλλιέργησαν την δημιουργικότητα μου και την παιδαγωγική αντίληψη. Καίριο σημείο του Προγράμματος αποτελεί η Πρακτική Άσκηση, από την οποία δίνεται η δυνατότητα της βιωματικής αντίληψης της διδασκαλίας και της επιστήμης της Παιδαγωγικής. Τέλος, το βασικότερο είναι πως στο πλαίσιο του Προγράμματος αναπτύσσεται ένα ευχάριστο κλίμα τόσο μεταξύ των συμφοιτητών όσο και μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών. Συνολικά, το Πρόγραμμα ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες που απέκτησα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.

Σταυρούλα Μαρινοπούλου

Απόφοιτη ΟΔΕ

Απόφοιτη Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης