Χρήστος Κατσιώνης

Τελειόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ, Απόφοιτος του Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

«Βιωματικότητα, καινοτομία και υπευθυνότητα είναι μόνο μερικά από τα συστατικά της επιτυχίας του Προγράμματος, που είχα την χαρά να βιώσω ως μέρος ενός συνόλου, που επιδιώκει να δημιουργήσει νέα «φωτεινά παράθυρα» στον χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η (αυτό)πειθαρχία που διέπει κάθε στάδιο του Προγράμματος καθιστά τους φοιτητές πραγματικά ελεύθερους να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να περιηγηθούν περαιτέρω στο μονοπάτι τόσο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων όσο και των συναισθημάτων τους.»