Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 ξεκίνησε. 

Προθεσμία υποβολής μέχρι 30/6/2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη.