ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 14/7

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη, για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 14-7-2023. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.