• Ελληνικά
  • English

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Dear Candidate,

The MSc Program in International Negotiations was launched in 2018 and is currently the only post-graduate Program in Greece that offers an academic degree in this field. It has a dual objective: first, to offer an in-depth understanding of the basic tools and concepts in negotiation analysis and second, to improve the negotiating skills of the graduates in order to cope with demanding political, economic, and business negotiations at a national and international level.

The Program is open to students from various professional backgrounds and academic disciplines, including economists, jurists, political scientists and IR specialists. It is particularly useful for professionals who envisage to or already work in the public administration, the diplomatic corps, international organizations, and the business sector.

Our graduates are in place to manage the challenges of the modern, international, political, economic and business environment and take over leadership roles in their professional arenas.

We strongly believe that the analytical and empirical skills we offer are extremely useful in a constantly evolving, highly dynamic environment.

It will be our pleasure and honor to welcome you in our Program.

Spyros Blavoukos 
Associate Professor 
Director of the Program

Νέα

Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΜΠΣ Διεθνείς Διαπραγματεύσεις

Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ