ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ Α-Λ)