Ανακοίνωση για ημερομηνία ορκωμοσίας Ιανουαρίου 2019