ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιανουαρίου 2018  και  δεν  έχουν  υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Για την αίτηση ορκωμοσίας απαιτούνται:
 

  1. Αίτηση Ορκωμοσίας (έντυπο από τη Γραμματεία)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο από τη Γραμματεία)
  3. Παράβολο (15 ευρώ) από το Ταμείο του Οικονομικού Πανεπιστημίου για την έκδοση Περγαμηνής
  4. Παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας/φοιτητικού εισιτηρίου
  5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (έντυπο από τη Γραμματεία)

Από τη Γραμματεία

      Αθήνα , 16 Μαρτίου 2018