ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Στα πλαίσια της έκτακτης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ο.Δ.Ε., οι οποίοι περάτωσαν την κανονική φοίτηση των 8 εξαμήνων και δήλωσαν το μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ως μάθημα επιλογής κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό, να προσέλθουν στις εξετάσεις την  Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρες 19.00-21.00 μ.μ.